Tolnai Világlapja, 1907. január-március (7. évfolyam, 1–14. szám)

1907-03-17 / 12. szám

464 TOLNAI V­IL AK­-E Ar­ja új helyiségeiben. Az Erzsébet­ téri meg­vénhedt kioszk csodás kis palotává vál­tozott át néhány hónap alatt. Két zseni­ális magyar építész , Vágó Sándor és László pompásan oldották meg nehéz feladatukat. A régi kis zeg-zug­os épületet minden apró cseprő részletig modern ízléssel változtatták meg úgy, hogy a minap történt megnyitás alkalmával való­sággal megcsodálták úgy az épület külső átalakítását, mint a belső praktikus be­rendezést. A palota kapuja tűnt fel kü­lönösen mindenkinek Ez a kapuzat ar­tisz­ikus előudvarával az épület fény­pontja. A mozaik betétes arany­kozin-kapu egymaga 15 ezer koronába került s az aranyzománczhoz kétezer korona értékű aranyat használtak fel. Az uj otthon megnyitásán gróf Andrássy Gyula belügy­miniszter, s a mágnásvilág számos megjelent és órákig gyönyörködtek ugy mint a benne elhelyezett képek szép- Amundsen Roald, a nagyhírű norvég sarkutazó, aki leírhatatlan küzdel­mekkel vergődött át az észak-nyugati átjárón. A merész tengerészkapi­tány, ki vezetője volt a Gjön-expedíciónak, amely arra törekedett, hogy felkeresi az északi mágnes sarok tájékát. Amundsen a Magyar Föld­rajzi Társaság meghívására Budapestre jött s itt utazásáról érdekes fel­olvasást tartott. Saját fényképészünk eredeti fölvétele. Nemzeti Szalon olyan otthont teremtett magának, tagja is mely méltó helye a magyar festőművészet azon az épület, kis töredékének, mely elhelyezést nyert a szalon végében. Mader Rezső, a Népszínház új igazgatója. A 48-as öreg honvédek csapata, mely kivonult a márczius 15-iki ünnepélyekre. A csapat élén, (1) Krúdy Gyula 48-as honvéd-százados, a Honvédmenház parancsnoka áll. Saját fényképészünk eredeti fölvétele.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék