Tolnai Világlapja, 1907. október-december (7. évfolyam, 41–52. szám)

1907-10-06 / 41. szám

TOLNAI VILÁGLAPJA Kazinczy-szobor Érsemjénben Érmellék piczi, fehér falujában Érsemjénben gyö­nyörűséges ü­nnep pompájával leplezték le Kazinczy Ferencz, a halhatatlan költő szobrát. Fráter Lóránd a kitűnő hegedűs muzsikálta össze a szobor költ­ségeit, esztendőn által városról-városra járva, hogy örök emléket állíthasson a magyar irodalmi renais­sance megteremtőjének, poéta lelke és vére roko­nának azon a darab földön, ahol született, s ahol az új troubadur bölcsője is ringott. Kazinczy nem lehet egy emberé, nem lehet egy falu népéé, az irodalom­történet tündöklő nagyságának emléke előtt hálada­tosan borult le az ország. Az érsemjéni ünnepre el­küldötte követeit a Magyar Tudományos Akadémia, a Kisfaludy Társaság, a Petőfi Társaság, a kormány, a magyar literatúra és a tudományosság képviselve volt a szobor ünnepén, mint ezelőtt a szalontai csonka toronynál, ahol Toldy költőjének kőalakját koszorúzta meg a nemzet kegyelete. A kitűnően sikerült szobor képét e heti számunkban közöljük. Nemzetközi balesetügyi kiállítás A városligeti iparcsarnokban egy ép oly fontos, mint nagyszabású kiállítást rendeztek: a nemzetközi balesetügyi, iparegészségügyi és munkásjóléti kiál­lítást. E­nnek a kiállításnak létrehozására egyrészt a munkásbalesetbiztosítási törvény adott impulzust, másrészt azon folyton erősbödő szocziálpolitikai ér­zék, mely a huszadik században a munkaadók egy részét eltölti. Mi magyarok, sajnos, még meglehetősen hátra vagyunk munkásvédelmi berendezések tekin­tetében s mint azt a jelenlegi nemzetközi kiállítás­ban láthatjuk, e téren is igen sokat tanulhatunk a mű­velt nyugati államoktól. A kiállításon külföldről részt vettek: Németország, Ausztria, Hollandia, Svéd­ország, Olaszország s Amerika. Az érdekes és ta­nulságos kiállításból két fényképfelvételt mutatunk be olvasóinknak. Az egyik képünk a budapesti önkén­tes tűzoltók mentő felszerelését és a mentés alkalmá­val használt légvezető készüléket, a másik képünk egy német ipari munkást baleset elleni albest öltö­zékben ábrázol. Kazinczy Ferencz mellszobra Érsemjénben. A szobor költ­ségeinek nagy részét Fráter Lóránd ajándékozta. A szobrot Horvay János szobrászmű­vész készítette. Szterényi József kereskedelmi államtitkár érkezése a nemzet­közi balesetügyi kiállítás megnyitására. Saját fényképészünk pillanatnyi felvétele. Német munkás albest ruhában. A budapesti önkéntes tűzoltók mentő felszerelése. A nemzetközi balesetügyi kiállításból. Saját fényképészünk pillanatnyi felvétele, 1599

Next