Tolnai Világlapja, 1908. január-március (8. évfolyam, 1–14. szám)

Tartalomjegyzék

II Hazai események. Véres verekedés az osztrák képviselő­házban 2 Szilveszter éjszakája 4 Egy ezredorvos rejtelmes halála 6 A vidéki rendőrtisztviselők 44 Bartók György 45 Szegény gyermekek felruházása 45 Erzsébet királyné múzeum 46 Téli sportok 48 Debreczeni lakodalom 49 Sikerült tréfa 83 Tisztújítás a vármegyében 84 Emlékezetes nap 85 Matrózaink újéve Kínában 86 Tanárok kongresszusa 88 Blaháné jubileuma 123 A pozsonyiak Frigyes főherczeghez 124 Az uj horvát bán 125 Szeyffert Ede 126 A Neptun hajó elsülyedése 127 Toszkánai nagy­herczeg 164 Az uj csanádi püspök 164 Trónörökösök téli sportja 164 A Tolnai Világlapja fejlődése 165 Az aradi családi dráma 165 Az amerikai bányakatasztrófa 166 Galgóczy táborszernagy 203 Girardi 203 Az ózdi rablótámadás 204 Adótisztviselő-kongresszus 204 Erődy Béla 205 Felgyújtott magyar zászló 206 Görgey Arthur 239 A branyiszkói hős emléke 241 Balog Vilmos 241 Dráma a piaristák rendházában 243 Egy jogtudós halála 279 A bécsi udvari istálló 279 A bajai Duna-híd 282 Zborói petróleum-kutak 283 Bankigazgatók a börtönben 283 Eljegyzés az uralkodóházban 327 A trónörökös mint korcsolyázó bajnok 327 Schratt Katalin 328 A Kisfaludy-Társaság pályanyertesei 329 Szana Tamás 330 Kísérlet egy mentőkészülékkel 330 A leégett vörös klastrom 332 Kenessey Béla 367 Susanne Després 367 Nagy idők tanúi 370 Középiskolai tanulók kiképzése 372­­ A szandiák-vasu£ 402 Háromszáz győzelem 402 A városok és az állami adóreform 403 Az aknaszlatinai bányaomlás 404­­ Fabiny Teofil 441 Gazdatisztek küldöttsége 442 A fölültetett Björnson 444 A czigány-ügy megoldása 445 Bolgár fejedelem házassága 482 Új főrendiházi tagok 482 Kitüntetett hirlapíró 484 A Villand-testvérek 484 A Magyar Athletikai Club 485 Főúri vendégek a nizzai karneválon 521 A budapesti új orosz főkonzul 521 Ludvik Endre 522 Kossuth Ferencz Czegléden 523 Nagykanizsaiak a kormánynál 524 A nyakláncz-per 525 Bródy Sándor 558 Gróf Laszberg Rudolf 559 Hadi léghajóink 559 Gyula város jóltevője 561 Magyar halottak a collinwoodi iskola romjai alatt 562 Miniszterek és államtitkárok kitünte­tése 597 Wahrmund tanár ügye 598 A gyermeknap 599 Lehár Ferencz önmagáról 600 A függetlenségi és 48-as balpárt 638 Berlini kereskedők a Tavaszi vásáron 639 Krecsányi Sarolta 642 A lembergi merénylet 677 Milliók itthon 678 A Palko­vics-testvérek öngyilkossága 681 A budapesti Kossuth-szobor 682 Mounet-Sully 683 A király főhadsegéde 717 Rosthorn Arth­urne hősiessége 717 A Polónyi—Lengyel-per tárgyalása 718 Egy színésznő regényes házassága 718 A bécsi sakkverseny 722 A dánosi rablógyilkosok 723 Tolna Világtörténelme 724 Polónyi—Lengyel-pör 753 Képviselő és kereskedő 753 A bajai milliomos nyeremény-pör 754 A dánosi rablógyilkosság 759 Fejedelmek hódolata 794 Kossuth-szobor Nagyperkátán 795­ Tü­rr István 795 József Ferdinánd főherczeg 797 Művészházasság 797 Szerelmi dráma 798 A pécsi Kossuth-szobor 833 Az »Athenaeum«-nyomda jubileuma 833 A mentők ünnepe 834 Duka Tivadar 839 Az automobil-kiállítás 874 Magyarország birkózó bajnokságai 877 A vasutas szövetség nagygyűlése 877 A budapesti díjlovaglás 878 A Vörösmarty-szobor leleplezése 914 Magyar újságírók üldözése Fiuméban 916 Franczia hősök emléke Pécsett 917 Magyar-angol labdarugó-mérkőzés 919 Kiss Áron 949 Egy emberbarát szobra 951 Torna verseny 951 Magyar labdarúgók Bécsben 953 A branyiszkói hősök 953 A párbajellenes kongresszus 955 Nász az uralkodó­ családban 989 A párbajellenes liga sétahajózása 989 Kihallgatás alatt öngyilkos 993 Gyermekhadsereg az utczán 993 Külföldi események. Újévi vásár Londonban 7 A montecarlói gyilkosság végtárgya­lása 8 Az amerikai víg özvegy 9 Német orvosiskola Kínában 9 A térdszalagrend nagymestere 11 Vak és süketnéma írónő 50 A japán színjátszás 51 A benaresi szent sakir 52 A Nobel-díj győztesei 89 Csudagyerekek 91 Bambusznád-óriások 92 Az angol király az állatkiállításon 92 Kínai leány európai egyetemen 129 Tréfás mézeskalácsok 130 , Automata bábuk 131 A­ Ricochet-Antoinette 131 Az allensteini dráma 132 Kis trónörökösök 169 Az új olasz hadügyminiszter 171 A perzsa forrongás 171 Az elhunyt franczia igazságügy minisz­ter 173 Per a herczegi méltóságért 174 Busch Vilmos 209 Egy volt kormányzó pöre 209 Kínai étkezés 210 A Vanderbilt-család 211 Európa páros műkorcsolyázó baj­nokai 244 Képviselőből katona 246 Pekingi utczai képek 248 A portugál királygyilkosság 249 A marokkói háború 285 Az európai uralkodók hitvesei 285 A portugál királygyilkos 286 A lisszaboni gyász 333 Meggyilkolt államfők 335 D'Annunzio 335 A lisszaboni gyász 374 Megszökött bankár 407 Gépfegyverek 407 Amerikai pénzkirályok 408 Börtönre ítélt miniszter 410 A rakétagép 411 Az áruházak tolvaj világa 411 Egy új Szada Jakkó 446 Eszkimó-szépségek 446 Az Egyesült­ Államok hajóraj mozgósí­tása 447 Audienczia kosárban 449 A kígyóemberek királya 448 A berlini körvasút 450 Nagy Károly túsza 451 Az új számoszi fejedelem 451 Egy világhírű énekesnő halála 487 Karnevál Nizzában 487 A Newyork—párisi automobil verseny 490 önsanyargatók szektája 527 Szalmakalapgyártás Flórenczben 527 A császár levele 528 Különös barátság 530 Edmondo de Amicis 563 A haiti-i lázadás 563 Beregi Oszkár 564 Újságíró-sztrájk Berlinben 604 Uralkodók találkozása Velenczében 606 Kegyvesztett királyi herczeg 607 Egy néger király koronázása 607 A szász király és Monika herczegnő 644 Szenzácziós bankcsalás 645 Érdekes karikatúrák 646 Anglia új miniszterelnöke 684 Automobil Afrikán keresztül 684 Az abruzzói herczeg házassága 685 Egy japán herczeg Európában 686 Anglia, Amerika legszebb hölgye 686 Szenzácziós házasság 726 A halál torkában 727 Újév Teheránban 728 Németország jövendőbeli császára 760 Katonák mint postások 760 Szobrász mint légh­ajós 760 A német császár Korfuban 763 Kalandos pályafutás 763 Lámpák a tenger fenekén 763 A spanyol király kis­fia 800 Kínai államtitkár Európában 800 Angol parlamenti élet 800 Letartóztatott német herczeg 841 Orfeumtánczosnőből színésznő 843. TARTALOMJEGYZÉK. A czímek után következő számok az oldalt jelzik. CV3V3 TOLNAI VILÁGLAPJA. IN­

Next