Tolnai Világlapja, 1908. április-június (8. évfolyam, 15–27. szám)

1908-04-05 / 15. szám

oyt) TOLNAI VILÁGLAPJA Bródy Sándor. Általános örömet keltett az irodalomban Bródy Sándornak az a nagy sikere, a­melyet e héten ara­tott a Vígszínházban, »A tanítónő« czímű új szín­művével. Mindenki szívéből örült ennek a sikernek, mert most már maga a szerző is kénytelen az örvende­zésre. Tudnunk kell ugyanis, hogy a szerző az utolsó perczig nagy aggodalommal gondolt darabjának sorsára. Hónapokig furt-faragott a kitűnő darabon , sohasem elégedett meg a jóságával s végre már-már oda jutott az aggodalmában, hogy elő sem akarta adatni. A­kik olvasták a darabot kéziratban, nagy sikert jósoltak neki, de semmi módon sem bírták meggyőzni az aggodalmaskodó szerzőt e siker lehető­ségéről, nem pedig azért, mert a kitűnő író olyan ideális komolysággal tölti be írói hivatását, annyira bele akarja önteni az egész lelkét egy-egy művébe, hogy utóbb e nagy lelkiismeretesség miatt még ön­magában is kételkedni kezd. Váljon csakugyan sike­rült-e olyan széppé, olyan költőivé és igazzá tenni a munkáját, a­hogyan ennek az eszméje az ő meleg szívében és költészettől izzó lelkében megszületett? Bródy Sándor, a kiváló magyar író, kinek a Vígszínházban előadott »A tanítónő« czimű új színműve szenzácziós sikert aratott. Bródy darabja iránt külföldön is általános az érdeklődés. Gróf Laszberg Rudolf, a minap elhunyt Pest megye helyettes főispánja, ki a nemzeti ellenállás idejében 60 csendőr és két­száz rendőr kíséretében jelent meg a vármegyeházán, hogy karhatalommal foglalja el a főispáni hivatalt. Katonai léghajó-gyakorlat a Szemeringen. Képünk bal oldalán: Hinterstoisser Ferencz a léghajós-osztály kapitánya. Ettől jobbra Lipót Salvator főherczeg, a­ki maga is kiváló léghajós és ennek felesége, Blanka főherczegnő, a­kik a magyar-osztrák kormányozható »Sárkány«-léghajó felszállására várakoznak. Saját fényképészünk felvétele-

Next