Tolnai Világlapja, 1908. október-december (8. évfolyam, 41–53. szám)

1908-10-04 / 41. szám

Tolnai Világlapja Budapest, 1908 október 4. 41. szám. VIII. évfolyam. SZÉPIRODALMI KÉPES HETILAP előfizetési ára . A Házi Kincstár, Gyermekvilág és Aranyifjúság mellékletekkel együtt negyed évre 4 kor., fél évre 8 kor Szerk. és kiadóhivatal: Budapest, Dohány-utcza 16. • A hirdetés milliméter-számítással történik, 1 hasáb 1­sor 20 fill. A Tolnai Világ­ Lapjában megjelent czikkek és képek utánnyomása tilos. Lapunk minden olvasója havonként egyszer díjtalanul megkapja a Magyar Kereskedelmi Közlöny Értesítőjét, melyben az előfizetések és egyéb kedvezmények vannak felsorolva. A hét eseményeiből XIII. Alfonzo spanyol király, Ferencz József király látogatására Budapestre érkezett. *

Next