Tolnai Világlapja, 1909. január-március (9. évfolyam, 1–13. szám)

IV Heltai Jenőő : A tündérlaki lányok 74 Dr. Hetényi Imre : Érdekes riportok 27 — Az első letartóztatás 1212 L. Hentaller Elma : Mások háta mögött 956 — Felsülés 177 F. Hentaller Mária : Utazás közben 902 — Kép uram gyermekei 263 — Eltűnt a viharban 545. I — Az Úr nyilatkozott 1249 Hevesi József : Két vacsora 178 — A papa regénye 642 — Nyári éjjel 950 — A kártyavár 1055 M. Hrabovszky Julia : Csalódás 910 Iván Ede : Nagy reklámok világából 230­ —M Orsini herczegné 1116 Június : Szent Erzsébet 311 Kabos Ede : A kilenczedik tét 129 — A meglepetés 847 — Kisérteties történetek 743 Nemeskéri Kiss József : Egy elsárgult platán­levél 78 Rudyard Kipling : Szomorú csalódás 7­59 Kövér Ilma : Betöltötte a hivatását 133 — A leghívebb barát 1059 Krúdy Gyula: Éjféli mise 228 — A kapu be van zárva 500 — Régi szüretek 851 — Szegény Vilma 1158 Krecsányi Kálmán : A betörők 498 — Ötven év a fővárosi rendőrség életéből 801 Kóbor Tamás : Az igazi apa 545 Lövik Károly : A láz története 1007 — Gazdagság 1095 ifj. Lónyay­­Sándorné : Tengerparton 23 — Kaland az utczán 806 Maurice Leblanc: Arséne Lupin 32, 92, 139, 182, 232, 272, 319, 367, 419, 464, 504, 552, 606, 658, 707, 762, 815, 869, 913, 963, 1016, 1067, 1122, 1165 Lengyel Géza : Az ok 594 —­ A mi czélszerű 907 Lucie Delarue-Mardrus: A macskaszemű nő története 905 Magyar Gyula : Az újévi malacz 21 — Elpusztult malmok 361 — Mikor fivérek emlékeznek 655 — Kellemes utazás 1003 George Meredith : Műtét után 461 Móra István : A Dosadiék históriája 1002 — Az utolsó nemzetes úr 73 — Egyezkedés 694 Murai Károly : A hálátlan 175 — Békeszerző párbajsegéd 593 — Pipiske makacskodik 904 Mid­zláv Szlapienkó : A kanoruska 1202 Nagy Endre : Mulasztás 77 — A mártir 359 — A hírneves sebész 693 — Az ünnepeltetés után 1097 Nimen : A döntő lépés előtt 79­8— Kiengesztelődés 695 — A mama tiltakozik 1099 Nógrádi László : Török uram hitvese 264 — Reggel a falun 903 — Rajach 1204 Palágyi Lajos : A dundások 401 — Az én mindennapom 639 — Elza jövője 949 Pásztor Árpád : Nászúton 600 — A felkelő nap országából 866 — Hajón az újvilág felé Pakots József: A tehetség 175 — Vasúti baleset 749 — Pilátusné 1149 Prém József : Havranek főhadnagy 225 — Ilona hazajött 809 Porter Emerson Browe : Az enyvkirály 954 Rexa Dezső : A nagy ellenség 363 — A siri árnyék 1151 — Egy nő karrierje 750 Révész Béla : Hívogat a falu 702 Révész Gyula : A Hold szerelme 408 J. H. Rosny : Pusztító tűz 1064 — Egy­es félreértés 865 — Az én szerencsém 268 — A­kik elváltak 602 Jules Ricard : Asszonyi hatalom 598 Riporter : A leggonoszabb szem 598 Sas Ede : Párbajom az allevéltárossal 81 — A vonat előtt 405 — A tanácsos úr kálváriája 754 — A vöröshajú tündér 1156 Sárándy István • Pusztulás 86 Dr. Sándor László : Rejtélyes eset 411 Seress Imre : Lehet-e szellemet idézni ? 811 Ivan Strancsik : Sziv és ész 501 Szász Zoltán : Háztűznézőben 401 — A kis szobában 805 Szabóné Nogáll Janka : Huszonnégy óra 404 —­ Semmi ... 751 — Házasság után 1206 Szemere György : A medika 261 — A tanár 497 — Csikasz 753 — Egy kutyáról 1052 Szini Gyula : Falusi éjszaka 88­­ — A kifogástalan asszony 357 — Különös álmok 704 — Asszonyi ész 1001 Szevér: A vak 413 • Szomaházy István : A libretto-sró 697 — A nagy mazur 1049 — A szerelmes aktor 1253 Versek. Feleki Sándor: Az ó évből,az újba 24 — Húsvéti harangszó 703 — Gyermekszemek 1225 Peterdi Andor: Sirt az anyám 229 Vértesy Gyula : Gyáván 602 Ismeretterjesztő czikkek. A madárvilág óriása 68 A távíró és telefon ellenségei 207 A rejtelmes sakkozó automata leleplezése 303 A hittérítők 351 A csodák hazája 492 A puszták fiai 540 A száműzöttek hazájában 588 A levegő urai 637 A hangszeripar megteremtőjének negyed­évszázados ünneplése 692 A kígyóimádók 744 A budapesti kirakatverseny 801 A déli sark rejtelme 845 Az anya és csecsemője 443 A szerecsen császár 1198 Abdul Hamid háremének titkai 1144 Gonosztevők szigete 209 Ha az állatok örökké élnének 1196 Hogyan él a király 9 Hogyan fogják a czethalat 257 Híres komédiások 943, 1245 Ifjúsági sportok Amerikában 796 Japán és népe (Barátosi Balogh Benedek) 684 Kivándorlók 1044 Képek a dolgozó Japánból 1092 Messina 167 Májusi játékok 897 Nomádok között 124 Dr. Pajor szanatóriuma 19 Svéd nemzeti tánczok 395 Utczai élet New-Yorkban 306 Úszó jéghegyek 997 A technika csudái. A londoni hűtőtelepek 7 A jövő vonatja 65 A világ legnagyobb emelődaruja 66 A széngázmérgezés lényege 302 A legnagyobb kerekű gőzmozdony 539 A világ legnagyobb horgonya 683 A vasút történetéből 795 A kleptográf 1043 A hajókikötő megvilágítása 1091 A fémek és az idegrendszer 1143 A newyorki Manhattan-híd 1195 Az eső és a villamosság 206 Az amerikai haditengerészet mentőeszköze 442 Az emberi izomerő megmérése 491 Az automata­ trombitás 587 Az Eiffel-torony órája 843 Éjjeli jelző- és világítókészülék a lokomotivon 166 Egymáson áthaladó villamos vasutak 394 Érdekes optikai csalódás 587 Érdekes távírógép 896 Forráskutató készülék 683 Gyorstüzelésű hajóágyú megtöltése 166 Hiram Maxim varázsgömbje 350 Hordozható elektromos fűrész 942 Kísérletek a látási érzékről 996 Látszólagos örökmozgó 394 Levélborítékok gyors kezelése 539 Magától forgó golyó 66 Motoros úszókészülék 302 Motoros szán 635 Motoros kettős eke 1043 Óriási elektromágnes orvosi czélra. 65 Óra­­ szalmaszálakból 442 Önműködő magvetőgép 742 Repülőgépek 1244 Új repülőgép 123 Újfajta gázizzófény 1143 Vizi veloczipéd 123 Villamos tűzfecskendő 256 Érdekes hírek és képek. A király konyhája 8 A hóember 67 A­ki egyszerre két hangszeren játszik 172 A gyermektelen asszonyok fája 308 A Moa-madár 356 A mezei egér és kicsinyei 445 A hindu nő 544 A szent tehén 592 Atléták erősítése 636 Albán harczosok bábuzása 1200 A tenger mélységének növényei 1248 Az Etna kitörése 260 Biczikli-czipő 748 Burmai zenekar 844 Bikaszelidítő nő 1048 Drága kutya 544 Érdekes képek : A gyermekekről 1000 Férfi — női emlővel 128 Húsvéti szokás Oroszországban 691 Holt vőlegény és holt menyasszony 800 Híres pálma 900 Háromlábú ember 1094 Halászat Kanadában 1200 Indulás a luxori romokhoz 496 Iskola a vasúti kocsiban 844 Korcsolyázás Kairóban 67 Különös növésű fa 212 Keleti zenekar 212 Kínai játékbarlang Londonban 308 Kaktuszóriás 496 Különös körte 592 Kétfejű borjú 748 Lakoma a halottaknak 748 Messinai házaló 172 Májusi képek 948 Majmok lakomája 1094 Magyar gyermekvédelem 1148 Mozgó konyha 1148 Olasz parasztok az Etnát nézik 400 óra a gyűrűn 445 Svéd nemzeti tánczok 395 Teherhordók versenye 356 Teázás az istállóban 400 Vademberek fejdísze 172 Zanzibári nők 900 Anekdoták. — Anekdoták híres emberekről. Alvinczi 463 Ahemed­y 463 Albrecht 814 Aumont 1121 Bonin 181 Beethoven 271 Bacon Miklós 318 Buckingham 318 Balzac 418 Bernát 418 Boileau 463 Bülow 503 Bach 912 Busch Hermann 962 Bern 1066, 1262 Blücher 1162 Celsi Lorenzo 91 Chesterfield 366 Cartesius 503 Championnel 605 Coquelin 605 Charles lord 868 Cromwell 1015 Cartouche 1015 Coquelin 1162 Coley 1622 Didero 31 Dickens Fülöp 31 Dessoir 138 Dzsingisz khán 231 Deák Ferencz 366, 1162 Damjanich 418 Duerrocelin 503 D*Orleans de la Motte 814 Deák 912 Dugaron 912 Dumas 912 Effingham lord 318 II. Frigyes porosz király 138 I. Ferencz franczia király 318 Franklin Benjamin 657 V. Fülöp 962 Frigyes svéd király 962 I. Frigyes Vilmos 1066 Gusztáv Adolf 418 Goldmark 503 Grotius Hugó 657 Garrich 814 Görgey 1121 II. György 551 Hufeland 318 Hornsigt Péter 551 IV. Henrik 605, 761 Heron 605 Heine Henrik 657 Haydn 1215 Ingres 551 TOLNAI VILÁGLAPJA IV Dr. Schreiber Emil: A viszontlátás 360 Tábori Kornél: Az újkori pokol 601 — Kalandornők 1119 Tábori Róbert: A rákleves 1113 Telekes Béla : Atlantis 228 — Gina halála 641 — Tengerek csillaga 949 Tomori Jenő : A Laky-leányok 755 — Cselszövő asszony 957 Tonelli Sándor : Az »egyes« 85 Thury Zoltán : Harmincz perez 135 — A Fekete grófné 448 — A kívánság 800, XV. Ujfalussy Amadil : Az ügyetlen 547. Vértesy Arnold : Az áldozat 830 — Drága boldogság 808 — A felesleges fiú 1098 — Kijózanodás 1251 Zboray Aladár : A mártírok 89 — A kötél 403 — Mindenható szerelem 1057 Zöldi Márton : Fölösleges energia 137 — A drága ékszerek 409 — A régi pandúrvilágból 901

Next