Tolnai Világlapja, 1909. január-március (9. évfolyam, 1–13. szám)

1909-02-28 / 9. szám

TOLNAI VILÁGLAPJA a­kik trombitákkal, sípokkal, czintányérok­kal, fütyü­lőkkel pokoli hangversenynyel lepték meg a kormányt és a német pártokat. Minthogy a kormány nem volt képes a szenvedélyek áradatával megküzdeni, Bienerth miniszterelnök kieszközölte az uralkodónál a parla­menti ülések elnapolását és a vonatkozó legfelsőbb kéziratot épp akkor terjesztette be, a­mikor a kép­viselők egymással szemben már-már tettlegességre akarták magukat ragadtatni. Az elnapolást a kabinet Az Alsó-Erdősor­ utcza 18. szám alatt levő ház, a­mely dr. Hackler Elekné tulajdona. A bérkaszárnyát a ház és a környék lakói megostromolták és minden, a lakásokhoz nem tartozó részeket összetörtek, mert a ház bérlői: Schwartz és Binetter a lakásokat 80%-kal felemelte s a lakóknak felmondott. A bérkaszárnyát bojkottálták, lemondása és uj kormány kinevezése követte. Bie­nerth megmaradt kormányelnöknek, a többi tárczák jórészt gazdát cseréltek. Az új kabinet pártoktól füg­getlen hivatalnok-minisztériumnak tekinthető, ekkor tehát a kormányzatra odaát a pártszempontok csak másodsorban fognak befolyást gyakorolni. Az új kor­mányférfiak arczképét, valamint a radikális cseh képviselők közül a három leglármásabbat hang­szereikkel együtt e heti számunkban közöljük. A Cserhát­ utcza 23. szám alatt levő ház, a­mely Singer Albert tulajdona. Singer dr. Apor Albert ügyvéd és ház­bérlőnek adta ki a házat, melyben a lakások árát olyan horribilis módon emelte, hogy a lakók elkeseredésükben a házban nagy rombolást vittek végbe s a bérkaszárnyát bojkottálták. Hanusz István kecskeméti népszerű főreáliskolai tanár temetése. Képünk az elhunyt ravatalát ábrázolja a főreáliskola udvarán. A ravatal körül diákok állanak díszőrséget. (Lapunk számára készült felvétel.) Megostromolt bérkaszárnyák. Sturm Albert, a félhivatalos Budapesti Tudósító szerkesztőtulajdonosa, a magyar újságíró-testület egyik legkitűnőbb tagja, a múlt héten meghalt.

Next