Tolnai Világlapja, 1909. július-szeptember (9. évfolyam, 27–39. szám)

TARTALOMJEGYZÉK. A czimek után következő számok az oldalt jelzik. A hét eseményeiből. A karácsony 2557 Az uj műegyetem 2430 A portugál király Londonban 2433 Amerikai és német tanárcsere 2434 Az ex-sah számkivetésben 2436 Arkád-bazár 2368 Az észak-afrikai harcztérröl 2373 Anya- és csecsemő-védelem 2497 Aranylakodalmas szinészpár 2501 A tőzsde uj elnöke 2561 A király embere 1275 Adana 1281 A wagrami csata 1321 A svéd királyné Stettinben 1327 A belgiumi leányvásárok 1328 A felső tízezer 1330 A Tauern-vasut megnyitása 1369 A magyar ifjúság katonai kiképzése 1369 A rozsnyói rendőrkapitány 1371 A legöregebb magyar tanitó 1373 Az uj kinai császár 1374 Angol egyháztörténclmi játékok 1375 A czári pár Stockholmban t378 Az uj csatahajó vizrebocsájtása 1417' A losonczi 25. gyalogezred ünnepélye 1421 A newyorki gyilkos kinai 1422 A perzsa forradalom 1425 Az uj német kanczellár 1462 A genfi ünnep 1468 A repülőgép diadala 1509 Az uj német kanczellárné 1511 Alfonz herczeg és Beatrix berezegné 1512 Az ortopédia-czipésziskola 1516 A fuldokló szobra 1518 Az 50.000-ik megmentett gyermek 1562 Abdul Hamid büne 1565 A czári pár Francziaországban 1605 A spanyol események 1606 A slöjdmunka fejlesztése 1614 A szász király gyermekei 1649 Az uj örmény-katholikus főapát 1650 A lipcsei egyetem jubileuma 1651 A fővárosi községi kenyérgyár 1654 A kecskeméti dalosünnep 1656 A sztrájk Svédországban 1657 A czár Angolországban 1697 Az uj porosz hadügyminiszter 1698 A barczelonai forradalom után 1699 A »Zeppelin III.« berlini utja 1747 A spanyol-mór háború 1749 A kassai pokolgép-merénylet 1751 A csepeli robbanás áldozatai 1752 A király Tirolban 1795 A kis sah első szereplése 1795 Az északi sark felfedezése 1799 A rheimsi repiilőgép-verseny 1801 A gross-meseritschi nagy hadgyakorlat 1841 Apponyi Albert gróf — orvosdoktor 1842 A boszuálló Mulej Hafid 1845 Az országos patronage-kongresszus 1848 A perzsák főpapja 1849 A berlini állatkert uj vizilova 1849 A kultura diadala 1851 Az aradi Kossuth-szobor 1885 Az önálló bank harezosai 1886 A praktikus amerikaiak 1889 A repülőgép áldozata 1939 A Magvar Athletikai Club kétnapos őszi via­dala 1983 Az adventisták 1987 Az afrikai harcztérről 1988 Az angol királynő és nővére 1989 A Wiesenthal-leányok 1990 A csuz gyógymódja 1991 A jövendő magyar királyné 2029 A portugál király eljegyzése 2034 A levegő meghódítása 2073 A La Itepublique katasztrófája 2075 A zürichi léghajósverseny 2079 Az 1853-iki merénylet tanuja 2080 Az első czigányiskola 2081 A spanyolországi események 2134 A bordeauxi vinczellérünnep 2137 A Haverda-ügy végtárgyalása 2193 Az antiumi leány 2199 Az angol főbiróságok megalakulása 2200 A Petőfi-ház fölavatása 2250 Az önálló bank hivei Makón 2255 A magyar országgyűlés legöregebb tagjai 2305 Az aradi vértanuk keresztfia 2307 A szingaporei hajókatasztrófa magyar áldo­zatai 2308 A bargoedi bányarobbanás 2310 A berlini második kutyakiállitás 2313 A franczia-német háború hősnője 2314 Bizalom Kossuthnak 1321 Bülow bukása 1326 Blériot Lajos 1658 Barrison Lona, a világ leghíresebb variété énekesnője 1893 Berlini rendőrök lőgyakorlatai 193S Blériot Budapesten 2030 Brieux jegyváltása 2133 Császárok találkozása 1327 Cill-esz-Szaltané 1517 Cook és Peary 1842 Cook dr. otthon 2035 Csulalongkorn fia 2137 Damjanich János özvegye t 2430 Darwin emlékezete 1377 Don Carlos Bourbon herczeg 1512 Duse Eleonora 1887 Donáth Gyula t 1934 Dohányos színház 1942 Daniló trónörökös 2034 Előadás a szabad ég alatt 1278 Egy bankigazgató tragikus halála 1463 Egy hires angol tánezosnó 1468 Egy altábornagy polgári temetése 1514 Eke-köszörügyár South-Bend-Ind-ben 1516 Edvárd királv Marienbadban 1704 Ehrlieh G. Gusztáv 2197 Egy herczegnő memoárjai 2253 Eranczia nők léghajós-egyesülete 1374 Főkapitány és nagyiparos 1470 Fabritius meghalt 1891 Ferrer halála 2079 Fehér Ipoly t 2136 Főtárgyalás Kragujevics Spázó ügyében 2257 Gallifet tábornok 1468 Gyulai Pál meghalt 2250 Harriman, az amerikai vasutkirály 1844 Héthónapos uszómüvész 1615 Haller Lujza grófnő t 2493 Henrik porosz herczeg Magyarországon 2495 Hajótörött milliomos 2435 Hennyei Vilmos dr. 2438 Hegymászók 1941 Horváth Mihály 2077 Három bátorsági érdemjel tulajdonosa 2257 Hivatásuk áldozata 2308 II. Lipót ljelga királv 2560 Itó Márki temetése 2436 ítélet a zágrábi pörben 1981 Ito, japán herczeg 2135 Jokohama ünnepe 1803 Komjakov Londonban 1375 Korcsolyázás kerekes czipőkkel 1467 Kis diákok a 48-as honvédeknél 1470 Képek a franczia hadgyakorlatokról 2036 Kina tengerészeti reformja 2437 Kossuth Lajos holttestének áthelyezése 2365 Kormányozható osztrák léghajó 2131 Katonai lázadás Görögországban 2201 Kossuth-mauzoleum 2305 Letartóztatott horvát tüntetők 1371 Lovas női ápolók ezrede 1566 Lovak 1850 Lópaták gyógykezelése 1890 Lambert gróf 2202 Luidpold bajor regens 2310 Labdarúgás az asztalon 2499 Léghajó-katasztrófa 2431 Megmérgezett százados 2369 Magyarok a genfi Kálvin-ünnepélyen 1324 Mihálovich szabadon 1420 Merénylet a váczi fegyházban 1515 Marix százados pöre 1653 Megaranyozott herczegi korona 1933 Motorbicziklisták a hadseregben 1937 Meiler L. Egyed 1941 Megtért színésznő 1987 Nemzetközi úszóverseny Budapesten 1613 Nemzetközi orvoskongresszus 1746 Népszerűtlen királyi család 1793 Negyvenéves jubileum 2136 Nő mint aviatikus 2199 Olasz tisztek uj egyenruhája 1279 Óriási motorszerencsétlenség Berlinben 1465 O Felsége a badeni tavon 1798 Öngyilkos orvos 1421 öngyilkos huszárfőhadnagy 1892 Prévost Marczel 1329 Petőfi Sándor 1560 Pokolgépmerénylet egy százados ellen 2703 Perczel Móricz emléke 1795 Peary felesége és leánya 1936 Peary és Cook 1985 Püspök a papképviseló ellen 2031 Ruiz asszony 1424 Kákosszentmihályi tulipánvásár 1464 Koosewolt afrikai vadászatai 2082 Bepülőgépen Páris fölött 2133 Sakkjátszma drótnélküli távíróval 1279 Sahváltozás Perzsiában 1467 Spanyol-kabil háború 1561 Sándor szerb trónörökös Kohitschban 1797 Dr. Salimbini 1889 Steinheilné az esküdtszék előtt 2253 Steinheilné felmentése 2312 Sztrájk a párisi lóversenyen 1424 Supilo Ferencz 2563 Százötéves asszony 1702 Történeti alakok a sportjátékban 1278 Templomszentelés Erzsőbetfalván 1417 Tengerbe bukott aviatikus 1511 Thaw bünpöre 1754 Taft mint golfjátékos 1802 Tolsztoj és Mecsnikov 1888 Török képviselők tanulmányútja 2081 Tóth Béla síremléke 2193 Téli köpenyek 2258 Ujabb háború Marokkóban 1511 ' Ujabb repülési rekord 1653 Ulászló király 1701 Uj szövetségalakulások 2129 Uj politikai párt 2197 Ünnepély a csendőrlaktanyában 1563 Uj kalapdivatok 2503 Vcndomes repülőgépe 2500 Vlád Aurélné kegyelmet kapott 1276 Vidéki színtársulat a fővárosban 1464 Világos 1564 Vannutelli Kölnben 1651 Viszály Kréta-szigete miatt 1655 Villamos mentőkészülék 1800 Világhírű hegedűművész Budapesten 1890 Vendéglősök kongresszusa 1894 Wölfling Lipót sajtópöre 2311 Zeppelin légi utja 1610 ZerkQwitz Emil 2077 Zahle, dán miniszterelnök 2370 Szépirodalom. Abonyi Árpád: Az oláh baka története 1302 — Adám báró 1525 — Első a látszat 2322 Ady Endre : Margit nagy öröme 2270 — Vad Mária 2577 Ábrahám Ernő: A szemők 2521 — Szegény Bugyinszky bácsi 2276J Alfréd de Hedenstjerna : Egy százkoronás életé­ből 2403 Agh Endre: Tarlókon 2335 Alba Névis: Virágmesék 1529 — A virágos boltban 1913 — Három méter szalag 2329 — A pók 2580: Ambrus Zoltán: Messziről jött levelek 2265 — Martinovics 2143 A régi Pest titkai 1309, 1348, 1396, 1443, 1496, 1536, 1584, 1632, 1684, 1732, 1770, 1820, 1866, 1918, 1955, 1998, 2046. Az anya 1389 Az orosz rendőrség titkaiból 1475, 1533, 1580, 1628, 1680, 1728 A természetfölötti erők világából 2217 A Bákóczi-induló 2269 Balla Ignácz: Lulu 2094 Balla Ignácz : A csöndes város 2400 J Biró Lajos: Egy ur 1767 — Az átok 2044—IV. — Csókok koldusai 2445 Csáth Géza: A kőszivii takarítónő 2397 — Lidércz-álmok 1575 '— Pesti mese 1861 — Tor 2098 Cook Frigyes: Hogyan fedeztem fel az észak] sarkot 2051, 2103, 2173, 2229, 2281, 2338 2406, 2592, 2461 Cholnoky Viktor : A délamerikai csodadoktor 1576 — Shylock utóda 1811 — Amenhotep törzse 2093 — Egy életbiztosítás története 2325 Egó : Teri 2445 Erdélyi Zoltán : Szép rózsa, vörös rózsa 1301 — Borhiday Márta 1578 — Bál után 1996—VI. — Az igazi 2333 Frederik A. Cook: Hogyan fedeztem fel az északi sarkot 2525 Florichette : Kitalálta a Jézuska 2575 Fehér Árpád: Éjszaka 2447 Florich: Mamselle, Toutfon és Nicola 2449 Faragó Jenő: Lázban 1676 — A fogak 2095

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék