Tolnai Világlapja, 1909. október-december (9. évfolyam, 40–52. szám)

1909-10-03 / 40. szám

Tolnai Világlapja IX. évfolyam. Budapest, 1909 október 3. 40. szám. SZÉPIRODALMI KÉPES HETILAP Előfizetési ára: Az összes mellékletekkel együtt negyed évre 4 kor., fél évre 8 kor. * Szerk. és kiadóhivatal: Budapest, Dohány­ u. 16. * Telefon 15—17. A Tolnai Világlapjában megjelent czikkek és képek utánnyomása tilos. A hét eseményeiből A Tolnai Világtörténelmének III. kötete már megjelent s így mindenki, a­ki előfizetését egy fél évre megújítja (előfizetési ár egy fél évre 3 forint), abban a páratlan kedvezményben részesül, hogy ezt a kötetet, melynek bolti ára 15 forint, pompás disz­kótésben, védő tokkal­, mint rendkívüli kedvezményt kapja meg és pedig 95 krajczár ráfizetéssel. Háromféle kedvezményt adunk, melyből egyet választhat. Egész évi előfizetés után (6 forint) 3 kedvezmény jár az előírt ráfizetéssel. Bővebbet a boríték belső oldalán talál. Hangsúlyozzuk, hogy a­kik csak fél évre fizetnek elő, azokat csak egy kedvezmény illet meg. Fényes és lélekemelő ünnepélyességgel leplezték le a múlt vasárnap Aradon Kossuth Lajos gyönyörű érczszobrát, a­melyet a honfiúi kegyelet állított a város falai között. Az ünnepélyen szívvel-lélekkel vett részt az egész város és sok ezernyi idegen sereg­lett össze messze földről, hogy részt kérjen e nap lélekemelő ragyogásából. A kormányt Kossuth Fe­rencz kereskedelmi miniszter képviselte, a képvi­selőház pedig hetven tagú küldöttséggel jelent meg Justh Gyula házelnök vezetésével. Azonkívül az ország távoli részéből is számos egyesület, testület, pártkör küldötte el képviselőit és koszorúját. A város ünnepi díszt öltött. A házak végig feldíszítve, az ablakokban virágok, díszes szőnyegek és az ormokon mindenütt zászlók lengtek. Az utczákon már kora reggel hatalmas tömeg nyüzsgött. Az idő borús volt és gyakran megeredt szemerkélve az eső. Ez azonban, nem zavarta az ünneplő kedvet. Az aradi Kossuth-szobor. Az aradi Kossuth-szobor leleplezési ünnepélye, a­melyen sok ezernyi idegen sereglett össze messze földről. Képünkön látható óriási tömeg Kossuth Ferencz kereskedelmi miniszter (X-tel van jelezve) ünnepi beszédét hallgatja. A gyönyörű szobor, mely a József főherczeg-út tengelyvonalában áll, Margó Ede és Pongrácz Szigfrid művészek alkotása. (Weisz Hugó lapunk számára készített felvétele.)

Next