Tolnai Világlapja, 1909. október-december (9. évfolyam, 40–52. szám)

1909-10-03 / 40. szám

1886 TOLNAI VILÁGLAPJA­ A szobor — Margó Ede és Pongrácz Szigfrid művészek munkája — rendkívül sikerült alkotás. Hármas lépcsőzetű alapzatból emelkedik ki a közé­pen fehér mészkő-oszlopon — mint képünkön látható, Kossuth Lajos hatalmas bronz-alakja. Ez a harczra tüzelő Kossuth, jobb kezét szónoki lendülettel — előre tartja, baljában kard, vállán könnyedén oda­vetett köpeny. Az oszloptól jobbra és balra két bronz­csoportozat van. A hátsó oldalán egy relief a magyar csikóst ábrázolja. Az önálló bank harczosai. Az önálló banknak 1911-re való felállításáért mind nagyobb arányban folyik a harcz. Az úgy­nevezett "«bankcsoport" minden módot és alkalmat felhasznál arra, hogy mentől több képviselőt hódítson meg az önálló bank eszméjének, a­melynek megvaló­sítása ellen harczolnak Ausztriában minden elképzel­hető fegyverrel. A bankkérdés foglalkoztatja mostan politikusainkat s hogy igen sokan még nem vallják magukat az önálló bank híveinek, az nem lankasztja a küzdők harczi kedvét s a­hol csak szerét tehetik, szóval és írásban agitálnak az eszme érdekében. Az aradi Kossuth-szobor leleplezése alkalmával, mintegy 42 képviselő utazott el Justh Gyulának tornyai birtokára s ott is a bank kérdésében folytattak eszme­cserét, bár csak barátságos összejövetel formájában. Az önálló bank harczosai. Az aradi Kossuth-szobor leleplezési ünnepélyén résztvett képviselők nagy része Holló Lajos vezetésével Justh Gyula tornyai birtokára ment s itt az önálló bank ügyében eszmecserét folytatott. Ez az érdekes kép abból az alkalomból készült lapunk számára. A képen látható képviselők a következők : 1. Kállasy József, 2. Szemere Huba, 3. Máriássy Mihály, 4. Balogh Mihály, 5. Bernáth Zoltán, 6. Ballagi Aladár, 7. Becsey Károly, 8. Holló Lajos, 9. Visontai Soma, 10. Szent-Iványi Gábor, 11. Várady Károly, 12. Justh Gyula, 13. Sümegi Vilmos, 14. Nagy Sándor, 15. Szabó István (nagyatádi), 16. Molnár Jenő, 17. Mahler György, 18. Dobroszlav Péter, 19. Mannsdorf Géza báró, 20. Putnoky Mór, 21. Éber Antal, 22. Gyelmiss Gerő, 23. Hajdú Frigyes, 24. Lányi Mór, 25. Vertán Endre, 26. Bakonyi Samu, 27. Csanak János, 28. Nemes Bertalan, 29. Nagy Barna, 30. Lázár Zoárd, 31. Lázár Pál, 32. Szokoly Tamás, 33. Várady Imre, 34. ifj. Madarász József, 35. Leszkay Gyula, 36. ifj. Justh János, 37. Papp Béla, 38. Kubik Gyula, 39. Németh Imre, 40. Zakariás János, 41. Iluza Barna, 42. Balla Aladár főispán, 43. Keller István, Wekerle Sándor miniszterelnök Bécsben. Bécsi fényképészünk akkor rögzítette meg a miniszterelnököt, a­mikor a királyi kihallgatás után a Burgból távozik.

Next