Tolnai Világlapja, 1910. július-szeptember (10. évfolyam, 27–39. szám)

1910-07-24 / 30. szám

Lindequist. A német birodalom gyarmati ügyei új gazdát kaptak. Dernburg Bernát, a­kit annak idején annyira dicsőítettek, Bülow bukásával elvesztette a legerősebb támaszát. Igaz, hogy Dernburg Bülow távozása után még elég sokáig megmaradt a gyarmatügyek élén, mindazonáltal előre meg lehetett jósolni, hogy a gya­kori és czélzatos politikai és sajtóbeli támadások Dernburg bukását fogják maguk után vonni. Dernburg meg is bukott és bukása után csakhamar elkövetke­zett az új utód, Lindequist. Most ő áll az érdeklődés frontjában, mert hisz neki kell külön valóra váltania azokat a nagy várakozásokat, a­melyek az ő szemé­lyéhez és különösen Bethmann-Hollweg politikájához fűződnek. Szó sem férhet ahhoz, hogy Lindequist mögött is egy politikai és társadalmi érdekcsoport áll, a­mely azonnal elejti őt, ha csalódnék a vérmes reményeiben. Roald Amundsen a sarkvidéken. A sarkvidéki kutatásoknak és tudományos adat­gyűjtésnek igazi hőse Roald Amundsen hajóskapitány. Már nem egy izben járt az északi sarkvidéken, a­hol mindannyiszor érdekes megfigyeléseket tett és a­hon­nan gazdag tudományos megfigyelésekkel megrakodva tért vissza. Megfigyeléséről Amundsen Európaszerte a nagyobb városokban érdekes felolvasásokat tartott. A tudományos világ nemcsak nagy megelégedéssel fogadta Amundsen működését, hanem a legnagyobb bizalommal vette tudomásul azokat a tudományos állításokat, a­melyekkel Amundsen a felolvasó asztal mellől saját tapasztalatai alapján hozakodott elő. Úgy látszik, hogy Cook és Peary ismeretes elsőbbségi harcra indították Amundsent arra, hogy újból felkeresse a sarkvidéket és esetleg ellenőrizze a nevezettek állításait. Amundsen újból az isme­retes »Fram« nevű hajójával indult el Krisztiá­niából a sarkvidékre, a­hol éveket szándékozik tölteni. Mindenesetre nagy elhatározás és ritka tudományos lelkesültség szükséges ahhoz, hogy valaki, mint Amundsen, évekre kiszakítsa magát e kulturvilágból, hogy éveket töltsön az örökös hó és jég birodalmában. Megemlítjük, hogy Amund­sen kapitány Budapesten is tartott legutóbbi visz­szatérése alkalmából igen érdekes felolvasást. Lindequist, az új német gyarmatügyi államtitkár, a­kit a német császár a lemondott Dernburg Bernát helyébe nevezett ki. Azok a politikusok, köztük Bethmann-Holl­weg, a­kik Lindequist kinevezését ajánlották a császár­nak, az új gyarmatügyi államtitkártól sokat várnak. Roald Amundsen, a hírneves hajóskapitány és sarkvidéki utazó. Amundsen kapitány tudvalevőleg a »Fram« nevű hajójával már ismételten bejárta az északi sarkvidéket, ahol nagybecsű tudományos kutatásokat végzett. A kapitány most újból elindult az északi sarkvidékre, a­hol több esz­tendeig fog tartózkodni. Képünkön a kapitányt sarkvidéki öltözetben mutatjuk be. Roosevelt Tivadar, a volt amerikai elnök hasonnevű fia most vette nőül Butler Alexander Eleonorát. Ebből az alkalomból közöljük a fiatal pár arczképét.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék