Tolnai Világlapja, 1911. január-március (11. évfolyam, 1–13. szám)

1911-01-22 / 4. szám

Bató J. Lipót fővárosi ta­nító, a­ki a múlt héten töl­tötte be tanítói pályafutásá­nak félszázados évfordulóját.­­Batót nagyszámú volt nö­vendékei a budai Vigadóban nagy ünnepeltetésben részesí­tették. TOLNAI VILÁGLAPJA 205 Dr. Kresznerics Károly buda­pesti főgimnáziumi tanár, a­ki ellen a mult héten délután a József-köruton ismeretlen tettes merényletet követett el. Valaki revolverrel a ta­nárra lőtt s súlyosan meg­sebesítette. Bibor Andor járásbírósági hivatalnok, szenvedélyes tu­rista, a minap a Tátrában a Zöld tónál lezuhant egy mély­ségbe s szörnyet halt. Bibor eleinte csak a lábát törte s mig társai mentőexpediczióért mentek, állítólag öngyilkos­ságot követett el. Kardhordó Árpád, a főváros­nak egyik meglehetősen is­mert tipikus alakja, a ki hol mint népszónok, hol mint főkortes, majd mint kép­viselőjelölt állandóan szere­pelt. A múlt héten Buda­pesten meghalt, eogg a Japán kiállítás Budapesten. A londoni japán kiállításnak kiválogatott tárgyai Budapestre érkeztek és az Iparművészeti múzeumban kiállítást rendeztek azokból. A kiállítás rendezője Kume, a tokiói festészeti akadémia tanára, a­ki négy társával tartózkodik jelenleg a magyar fővárosban. A rendkívül nagy gonddal és ízléssel rendezett kiállítás három csoportból áll: az egyik, a szépművészeti rész, melynek csaknem valamennyi értékes tárgya állami tulajdon, a másik az iparművészeti rész, mely a japán iparművészet remekeit foglalja magában s végül a rendkívül érdekes iparoktatási kiállítás, melyet Londonban a japán oktatásügyi kormány állitott ki. Ezt a csoportot a japán kormány a magyar közoktatásügyi minisztériumnak ajándékozta s az a rész Magyarországon is marad. Képünkön a kiállítás egy részlete látható: 1. Fiatal japán tanulót ábrázoló fafaragvány, mely a tokiói iparművészeti iskola egyik mesterének a remekműve. 3. Japán porczellánedények és vázák, melyek valóságos műremekei a japán iparművészetnek s e csoportnak az értéke meghaladja a kétszázezer koronát. 2. Japán baba, tipikus nemzeti viseletben. (Saját fényképészünk felvétele.)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék