Tolnai Világlapja, 1911. január-március (11. évfolyam, 1–13. szám)

1911-01-22 / 4. szám

206 TOLNAI VILÁGLAPJA 206 Grace Cecil angol aviatikus. Szintén áldozatul esett az aviatikának. Grace ugyanis át akart repülni a La Manche-csatornán, de nem ismervén ki ma­gát a légvonalban, az északi tenger felé vette az útját. Grace megérkezését hiába várták a franczia partokon, mert az aviatikus messze eltévedt, út­közben a benzinje kifogyott és a nagy szélvihar a tengerbe sodorta gépével együtt. Valószínű, hogy a benzintartó is csakhamar felrobbant, mert a repülőgép összekuszált drótvázát tengeri halászok megtalálták, Grace holttestét pedig a tenger hul­lámai a belga tengeri partvidékhez sodorták. A merész aviatikus elővigyázatlanságát és túl­merészségét fiatal életével fizette meg. Képünkön akként mutatjuk be, a­mint elutazás előtt moso­lyogva tekintett az angol parton álló közönség felé. Egyszer gróf, egyszer betörő. Nagystílű tolvajt s szélhámost tartóz­tatott le a rendőrség. Pettyán Pál már többször szerepelt sikerrel a bűnügyi krónikákban. Több helyütt mágnás álarc­ban csalta végig a vilá­got, egy-két évvel ezelőtt mint ezredes bolondította Siófokon a fürdő szépeit. Ha pedig lekopott, hirtelen átmenettel inasnak csapott fel gazdag házban, hogy egy alkalmas pillanatban jól felszerelve szó nélkül odébb álljon. Így tett Oko­licsányi-Zsedényi országgyű­lési képviselőnél is, a­kitől a hűtlen inas húszezer ko­rona értékű ékszert s két­ezer korona készpénzt lopott el. Bizonyos, hogy külföldre akart szökni a notórius szél­hámos, de terve nem sike­rült. A múlt héten Bécsben el­fogták és Budapestre szállí­tották, a­hol letartóztatták. Pettyán Pál, hírhedt szélhá­mos. Okolicsányi országgyű­lési képviselőhöz inasnak állt be álnéven, ellopta a család ékszereit, egy csomó kész­pénzt s megszökött. Bécsben elfogták és letartóztatták. Amerikai labdarugók a győzelem mámorában. Az immár hihetetlen nép­szerűségre vergődött labdarugósport hívei országok és nemzetekként különbözőképp fejezik ki örömüket a győzelem felett. A német »hoch«-ot, az angol levegőbe dobja a sipkáját, az olasz valami vidám énekbe fog bele, a magyar tapsol és »hogy volt«-ozik, meg »éljenez«. Az amerikai ? Nos, az a levegőbe ugrik és ott bukfenetet hány, mint pl. az »Idaho« amerikai labdarúgó egylet kapitánya, a­mint ezt fényképészünk igen sikerülten örökítette meg. A német császár palotájában az új év beköszöntét hagyományos szokások között szokták megünnepelni. Ezeknek a szokásoknak hódoltak az idén is. Korán reggel a palotaőrség kürtösei megfújták az ébresztőt, a dobosok erős dobpergés között bejárták a palota udvarát. Ezután következett az ünnepélyes hálaadó istentisztelet a palota kápolnájában, a­melyen a császár és családja is megjelent. Az istentisztelet végeztével a császár a fehér terembe a gratulánsokat fogadta, mire a palota kertjének hátterében felállított kisebb ágyukból eldördültek az üdvlövések. Az ünnepélyt az őrség díszelvonulása fejezte be, a­melynek végeztével a császár és fiai a napiparancs kiadása végett átmentek a főőrségre. Képünk a palotaőrség dobosainak, zenekarának és a szolgálatot teljesítő fegyvereseknek díszelvonu­lását mutatja be.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék