Tolnai Világlapja, 1911. április-június (11. évfolyam, 14–26. szám)

1911-04-02 / 14. szám

Tolnai Világlapja XI. évfolyam. Budapest, 1911 április 2. SZÉPIRODALMI KÉPES HETILAP Előfizetési ára: Az összes mellékletekkel együtt negyed évre 4 kor., fél évre 8 kor. * Szerk. és kiadóhivatal: Budapest, Dolgány­ u. 16. * Telefon 15—17. A Tolnai Világlapjában megjelent czikkek és képek utánnyomása tilos. A hét eseményeiből A bajor Wittelsbach -uralkodóház négy nemzedéke. A rendkívül érdekes családi képet abból a nevezetes alkalomból közöljük, hogy Luitpold bajor régensherczeg most ülte meg születésének kilenczvenedik évfordulóját. A fenti érdekes képen a követ­kezők láthatók: balról a harmadik, mellén az érdemrendek sokaságával: Luitpold régensherczeg, a­kiről alig hinnék el, hogy kilenczvenéves, mellette áll fehér szakállal, polgári ruházatban legidősebb fia: Lajos herczeg. Balról az első, vállrojtos katonatiszti ruhában Luitpold régensherczeg legidősebb unokája, Lajos herczeg fia­: Rupprecht herczeg , mellette látható pedig egy bájos fiúgyermek : ez Luitpold régensherczeg legidősebb dédunokája, Rupprecht herczeg fia : Luitpold herczeg, a­ki­ a jubiláns dédapa nevét­ viseli. Albert amerikai útja. Gróf Apponyi Albert volt vallás- és közoktatásügyi miniszter, mint ismeretes, a múlt meg Amerikából, a­hol több egyetemen előadást tartott a világbékéről. Képünk a visszatérő Apponyit és kísérőit a hajó fedélzetén ábrázolja. Gróf Apponyi Albert, a­ki­v-el van jelezve, X. Kovács Ernő dr., 2. Smialovszky Tibor dr., 3. Piukovits József. (Lapunk számára készült felvétel.)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék