Tolnai Világlapja, 1912. január-március (12. évfolyam, 1–14. szám)

1912-03-31 / 14. szám

Schweiger Mór, a Franklin-Tár­­sulat nyomdai vállalatának ki­váló művezetője. A múlt héten ünnepelte nyomdászi működé­sének félszázados jubileumát. Schweiger Mór tiszteletére a Vigadóban nagy ünnepélyt ren­deztek. TOLNAI VILÁGLAPJA Az angol szüfrazsettek. A nők egyenjogúsítási mozgalma Angliában ma már átlépte azokat a határokat, a­melyeken túl a rendőrség kíméletlen szereplésével találja magát szemben. A­minek magyarázata annál is inkább érthető, mert a szüfrazsettek mozgalma kezd a ro­­konszenvességéből veszíteni, veszít pedig, mert a szüfrazsettek úgy viselkednek, mint a­kik nem tud­nak és nem akarnak okosan megalkudni a helyzet­tel, hanem­­ törnek, zúznak, veszekednek, kar­molnak, verekednek, így tehát kitették magukat a rendőrök kényszerű közbe­lépésének. A londoni rend­őrség pedig, a­melynek óva­tossága és udvariassága ismeretes, megsokalta az élet­veszélyes­ jellegű népgyűléseket és a verekedő szü­frazsettek közül a legharcziasabbakat letartóztatta, elit­élte és lecsukta. Alkalmunk volt egy fényképet beszerezni arról, a­mint néhány fiatal szüfrazsett egész vígan, nevetve vonult be a­­ fogházba. Szivák Imre. Megdöbbentő szenzác­ióként hatott a múlt héten az­ a hír, hogy Szivák Imre, a Budapesti Ügyvédi Kamara elnöke, országgyűlési képviselő agyonlőtte Szivák Imre, a Budapesti Ügy­védi Kamara elnöke, országgyű­lési képviselő, a múlt héten Bécs közelében agyonlőtte magát. Görgey Artur: Emlékérem, melyet ünnepélyesség­gel adtak át az ősz tábornoknak 94-ik születése napján. A művészi emlékérem Csiszér János szobrászművész kitűnő alkotása. Márczius 15-iki ünnepségek a fővárosban. Ez évben is, mint minden esztendőben, nagy ünnepségek között ünnepelte meg az ország, különösen a főváros ifjúsága a márcziusi nagy napok évfordulóját. A hazafias ünnepségek között az egyetemi ifjak ünnepe volt a legimpozánsabb. Hazafias beszédeket és szavalatokat tartottak a Vigadó nagytermében, a Múzeum lépcsőjén és a Petőfi szobor előtt. Képünk az ünnepségek főjeleneteit ábrázolja. 1. Az ifjúság szónokai beszédet mondanak a Múzeum lépcsőzetéről. 2. Talpra magyar szavalása a Petőfi szobor előtt. ** 791

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék