Tolnai Világlapja, 1912. április-június (12. évfolyam, 15–26. szám)

1912-04-07 / 15. szám

Bódi Ferencz, Geöcze Sarolta. Geöcze Sarolta tanítónőképző igazgatónő sikkasztással vádolta meg Bódi Ferencz iskolaszolgát, a­kinek ártatlansága minden fórumon kiderült. Bódi most rágalmazási pert indított Geöcze Sarolta ellen. TOLNAI VILÁGLAPJA Karczag Vilmos (álló alak) a bécsi Theater an der Wien magyar szár­mazású igazgatója és Lehár Ferencz (ülő alak) a világhírű zeneszerző. Karczag társulatával a budapesti Népoperában játszik, csupa Lehár­­darabot adnak elő. Képünk egy intim jelenetet ábrázol: Karczag — a­ki Lehár darabjai sikerének köszönheti, hogy színházát szívesen látogatja a bécsi közönség — meg­áldja Lehárt, hogy darabjai jól sikerüljenek Gabányi Árpád, a Nemzeti Színház népszerű és kiváló művésze, a múlt héten nyugalomba vonult. Solymosi Elek, a napokban adta ki »Az egyházi szó­noklat gesztus-el­mélete« ez, feltű­nést keltő könyvét. Szabó Dezső, az­ Athenaeum irodalmi és nyomdai r.-t. kiváló üzletvezetője, a mina­p jubilált. Ez alkalommal barátai és tisztelői nagy ünnepeltetésben részesítették. Wózner Ignácz, az Athenaeum irodalmi és nyomdai r.-t. nagytehetségű művezetője, a minap jubilált. Ez alkalommal barátai és tisztelői meleg ünnepeltetésben részesítették. A 13-ik huszárezredet, mint ismeretes, Galicziából Székesfehérvárra helyezték át. Az ezred a múlt héten érkezett meg új állomáshelyére, a­hol a város lakossága meleg ováczióban részesítette a huszárokat. Felső képünk az ezred tisztjeit, (a X -es jelölt báró Apor Samu ezredparancsnok), alsó képünk pedig azt a jelenetet ábrázolja, a midőn gróf Széchenyi Viktor főispán az ezredet üdvözli. (A felső kép Fekete Zoltán, az alsó Virág, székesfehérvári fényképész felvétele.)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék