Tolnai Világlapja, 1912. április-június (12. évfolyam, 15–26. szám)

1912-04-14 / 16. szám

922 TOLNAI VILÁGLAPJA A déli sark felfedezése. A mindennapi élet szürkeségén, bajain és kétes örömein egyelőre vajmi keveset lendít az a körül­mény, hogy a föld két sarkát sikerült-e élő ember­nek elérnie! Az északi sarokkal tudvalevőleg na­gyon megjárták azok, a­kik a fel­fedezési híreknek hitelt adtak, úgy hogy Cook és Peary vállalkozásai ma egész más színben tűnnek fel és noha mindketten itt igen sokat utaztak az északi­­­ sarkvilág környékén, mégis sok oka volt a nagyközönségnek, hogy óvatos fen­­tartással fogadja a felfedezés hangza­tos híreit. Csúnya botrány kerekedett az északi sark fel­fedezése körül, volt vita, leleplezés, vi­lágraszóló skanda­lum és bár Peary megbízhatóbb, mint Cook, azért végeredményben az északi sark felfedezetlenül ma­gányosan ott van, a­hol van és várja, hogy valaki csakugyan és ko­molyan felfedezze. A déli sark­kal már másként áll a dolog. Itt igen nagy a valószínűség, hogy ezt felfedezték, hogy em­beri láb tapodta a misztikus földsarkot. Amundsen Roald norvég ismert utazóról és Scott angol kapitányról érkezett a hír, hogy felfedezték a déli sarkot. Utóbb odamódosult a hír, hogy Scott még­sem jutott el egészen a déli sarokig, ellen­ben Amundsen igen. Amundsen­­nek régi jó hírneve van mint merész utazónak, a­ki Fram nevű hajójával már nagy uta­kat tett meg, járt az északi sarkvidéken, de nem tudott eljutni az északi sarokhoz. Erre a déli sark megkeresésére hatá­rozta el magát. Ma csak annyit tudunk, hogy az expedíc­iónak tényleg nagy sikerei voltak, de mindenesetre be kell várnunk Amundsen visszaérkezését, hogy a tudományos és ténybeli bizo­nyítékokat tőle halljuk, lássuk és meggyőződjünk, hogy való­ban megtörtént-e a nevezetes felfedezés ? Amundsen expedí­­cziója, igen jól fel volt szerelve minden szükséges tárgy­­gyal. Hozzávéve Amundsen ismeretes szívós erélyét, és azt, hogy az örök jég mezején komoly baleset nem érte őket, feltehető, hogy az expedíczió sikerrel járt. Amundsen Roald és a Fram nevű expedicziós hajó tisztjei és legénysége az elutazás előtt. 1. Hjalmar Johansen kapitány, a­ki annak idején Nansent is elkísérte a Ferencz József-földre. 2. Nielsen kapitány. 3. Amundsen Roald, a déli sark felfedezője. 4. Prestind, hajóhadnagy. Ez vezette az expediczió néhány tagját, a­kik kelet felől igyekeztek a déli sarkot megközelíteni. Nagy érdeklődéssel várja a nagy­­közönség és a tudományos világ Amundsen hazaérkeztét, hogy a világhírű felfedezés közelebbi részleteit megtudja tőle, miután egy távirat azt jelentette, hogy Amundsen és expedícziója csakugyan eljutott a déli sarkig. Amundsen Roald, norvég délsarki utazó és expedícziójának téli pihenőállomása. Amundsen ezt az állomást, jobban mondva: menhelyet, a­melyet a Bálna-öbölben a déli sarktól 676 földrajzi mértföldnyi távolságban építtetett, Framheimnak nevezte el. A Framheim minden szükséges tárgyakkal, élelmiszerekkel bőven el volt látva, ésannyira, hogy még feleslegre is jutott. Az expedíc­ió tagjai a négy hónapig tartó délsarki éjszaka ideje alatt igen jól be tudtak rendezkedni a menházban. Mikor Amundsen hajóra szállott, hogy hazatérjen az expedíc­ióval, a menházat úgy hagyta ott, a­mint építették, fel­szerelve a lakásszükségletekkel, sőt még tetemes élelmiszert is hagytak hátra.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék