Tolnai Világlapja, 1914. július-szeptember (14. évfolyam, 27–39. szám)

1914-07-05 / 27. szám

IRODALMI KINCSEK! Ezer korona értékű ajándékot ad a Tolnai Világlapja! — Megjelent a Tolnai Világlexikona IV. kötete és a Zeneköltők Albuma II. kötete! Egy ilyen pompás színes festményrepro­dukciónak beüvegezve, elegáns hollandi ke­retbe foglalva, s a kereten egy kis sárga réztáblácskával a festőművész nevének és a kép tárgyának megjelölésével, 15 korona volna az eladási ára, de a Tolnai Világlapja előfizetői ezen bekeretezett képet 3 koroná­ért kapják darabonként. Egy kép magassága körülbelül 37 cm., szélessége 30 cm. Tekintve, hogy a képek üvegezve vannak, a szállítást egy kis ládában kell eszközölni s ezért a lá­dáért, valamint a csomagolásért 80 fillért számitunk. Két kép csomagolási dija egy­szerre szállítva szintén 80 f. Itt ismertetjük a képek tárgyát: 1-só sz. kép: Hazafelé a mezőről. 2-ik számú kép: E regények a legkitűnőbb írók munkáiból vannak összeválogatva. Legújabb szenzációs ajándékunk Jókai műveiből összeválogatott 10 kötet regém­, amely 1914. december hóban fog megjelenni. Ezen 10 kötetet elegáns diszkótésben 30 korona bolti ár helyett 4 koronáért fogjuk adni. Azok, akik nem előfizetői a lapnak, hanem csak hetenkénti vevők, 3 korona bolti ár helyett 50 fillérért fogják kapni köteten­ként. Itt bemutatjuk kicsinyített rajzban a­­ 10­ kötetes s regényc­opon kicsinyített rajza A 10 kötet Jókai regény kicsinyített rajza. Száznegyven magyar egyetemi tanár, író és hírlapíró állt össze abból a célból, hogy a Tolnai Világlapja olvasóinak százezreit egy olyan szellemi táplálékkal lássák el, amiről túlzás nélkül mondhatjuk, hogy a világon egyedül áll. Több millió korona befektetéssel egy 25 kötetből álló Lexikont létesítettünk. A teljes mű 30.000 képet tartalmaz és 16.000 oldalra terjed, s bolti ára 500 kor. A Tolnai Világlapja előfizetői és rendes heti vásárlói csaknem teljesen ingyen kapják ezt a nagy­értékű művet, mert ugyebár, ha kötetenként 20 kor. helyett 3 koronát kérünk, ez nem nevezhető díjazásnak. 1. A 25 kötetes Tolnai Világlexikona, egy kötetre 3 kor. a ráfizetés, 20­0 bolti ár helyett. 2. A 10 kötetes Tolnai Világtörténelme, egy kötetre 3 kor. a ráfizetés. A teljes mű bolti ára 300 korona. 3. A 2 kötetből álló Sven Hedin utazási műve, egy kötet ráfizetése 3 korona, 15 kor. bolti ár helyett. 4. A két kötetből álló Zeneköltők albuma, zongorára kottázva és szöveggel ellátva, a legmodernebb zeneköltők gyűjteményét fog­lalja magában. Egy kötet ráfizetése 3 kor., 30 korona bolti ár helyett. 5. A négy csoportból álló regénykönyvtár, egy 10 kötetből álló csoport ráfizetése 4 kor.. 30 kor. bolti ár helyett, diszkötésben. 10 kötet diszkötésű Jókai művet, valamint közöljük a regények címeit. 1. A cigánybáró. 2. A sárga rózsa. 3. Az apja fia. 4. A sze­génység útja. 5-6. Bálványos vár. 7. Mag­néta. 8-9-10. Tengerszemű hölgy. 6. Öt különféle gyönyörű reprodukciót adunk kedvezményül, melyek világhírű festőművé­szek eredeti festményei után készültek, pom­pás szintes kivitelben. Helyszűke miatt egy ki­csinyített képet mutatunk be ezen képekből. Nyírfák. 3-ik számu kép: Alkonyat. 4-ik számú kép: Sixtusi madonna. 5-ik számú kép : Hágár elűzetése. — Negyedévi 3 ko­ronás előfizetés után egy, félévi 6 koronás előfizetés után két és egész évi előfizetés után (12 kor.) négy kedvezményt adunk az itt felsoroltak közül az előírt ráfizetés ellenében. Akik a Tolnai Világlapját hetenkint veszik, ugyanezen kedvezményekben részesülnek A 10­ kötetes Tolnai Világtörténelme egy kötetének kicsinyített rajza. Az 1-es számú kép kicsinyített rajza. A Sven Hedin utazási műve egy kötetének kicsi­ny­ített rajza. Nagyon előnyös, ha valami megrendelést tesz, megemlí­teni, hogy a Tolnai Világlapjában olvasta azt a hirdetést, szájpadlás nélkül 10 évi jö­állással Az általam készített és a páris Fogorvosi Akadémia kiállításán a aranyérem és díszkereszttel kitün­­­tetett fogak rágásra kitűnően használhatók, köny­nyen megszokhatók, a szájból ki nem vehetők s valódi fogakat teljesen pótolják. Továbbá aranyhidak és koronákat a legjobb amerikai módszer szerint készít FOGAK GROSSMANN SIMON szerb királyi udv. fogtechnikus. Fogorvos Dr. Bartsch. Speciális platina- arany és email tömések, foghúzás érzéstelenítve.­­ Mérsékelt árak! Rendelés egész napon át! Részletfizetésre is! Budapest, Erzsébet­ körút 50. A­a­i­A AWAC! Ne tévedjen a szomszéd házakban levőfog­^ » Mw . orvosokhoz, csak 50. szám alatt létezet . A TOLNAI VILÁGLAPJA megjelenik min­den héten. Előfi­zetési ára 1/4 évre i1­á­r­o­m korona. Szerkesztőség és ki­adóhivatal : Buda­pest, VII. kerület, Dohány­ utca 12 sz. Nagyoknak és kicsinyeknek egyaránt igen hasznos ez a könyv, melyben minden tár-­­sasjáték leírása található!­­ JÁTÉKKÖNYV Szerkesztette: BARNA JAKAB, képezdei tanár Ara diszkötésben 4 K he­lyett 1­90 K, postadíj 20 f, utánvéttel 25 f-el drágább Kapható a Magyar Keresk Közlönynél, Budapest, VII. ker., Dohány­ utca 12. szám

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék