Tolnai Világlapja, 1914. július-szeptember (14. évfolyam, 27–39. szám)

1914-07-12 / 28. szám

54 Törpe szerecsenek. Ugyebár gyerekek, hogy mikor e képre néztek, fiamarosani azt hiszitek, hogy ezek földön ugráló maj­mok? Pedig korántsem azok. Emberek ezek, akik ren­des öltözetük­ben teljesen ruha nélkül, víg táncot lej­tenek. Törpe szerecsenek ezek Kongó őserdőiből. Kongó őslakói ezek a mezíte­len feketék. Kongó állam egy vizekben gazdag, óriási termékenységű vidék. Tudjá­tok hol van ez a Kongó ? Af­rikában. Egy újságíró fedezte fel ezeket a törpe embereket és dúsgaz­dag földjüket. A 60—80 cm. nagyszakállú, kincsetásó emberek mindnyájunk gyermekkorának sajátságosan kedves emlékei. És e kis gnómok már nemcsak a mese örökös képei, hanem valóságban is élnek Afrika ős­erdőiben. Képünk a törpe szerecsenek táncát ábrá­zolja, akik elég furcsán ugrándoznak, de hát kiki kedve szerint mulat. Nem igaz, gyerekek?! Törpe szerecsenek tánc Kinyílt a sok tarka virág­, Kinyílt a sok tarka virág, Kizöldült már minden ép ág, Öröm itten játszadozni. Kergetődzni, fogócskázni. A madarak énekelnek, Agról-ágra röpü­­­getnek, Hasznosak ám a madarak: Pusztítói sok bogárnak. Jaj de szép falun a világ. Ha kinyilt a pipacsvirág. Szép nefelejts bokrok alján­. Neked viszem drága anyám. Ruska Ede. Nyári hangulat. Hazudnék, h­a azt mondanám, hogy a tél nem szép. Nagyon szeretem, mikor az első hó leesik és ragyogó fehér lepellel borítja be a síkságot, a hegyet, bokrokat és fákat. Pazar élvezet nekünk gyermekeknek, mikor a jégen csuszkálhatunk, szánkázunk, korcsolyázunk vagy egymást hólabdákkal megdobáljuk. Ámde ezek mind együttvéve nem érnek föl azzal a pazar élvezet­tel, amit az isteni tavasz és nyár nyújt nekem és test­vérkéimnek. Korán reggeltől késő estig a kertben és mezőn játszhatunk, labdázhatunk, de legjobban szeret­jük a nap lementét, amikor a Gyöngyvirág meg a nagy­szarvú bocik hazatérnek, mert akkor fejés után nyom­ban friss tejet és kenyeret kapunk, amelynek élvezése után olyan pompásan esik a lefekvés, és az ima áhita­tos elmondása után, a csendes pihenés. De mindennap más élvezet kínálkozik tavaszkor és nyáron, mert pél­ GYERME­KVILÁG dául az ibolya- és szamócaszedés sem tartozik az utol­sók közé. Sőt a k­ás patakban való fürdés, a vízben való lubickolás többet ér, mint a legjobb ródlizás. Kusztos Ildikó. Hol van a Jancsi? Fiuk és leányok játszhatják. E játéknak az az alap­gondolata, hogy a haragos gazda valami csíny miatt keresi szolgáját. A gyermekek kört alkotnak kézfogás­sal. Két ügyes gyermek beáll a kör közepére és mind a kettőnek bekötik a szemét. Egyik Jancsi a szolga, a másik a gazda. Ha a játékvezető meggyőződik, hogy egyik sem lát, a gazdát a kör egyik, Jancsit a másik szélére vezeti. A gazda elkiáltja: „Hol van Jancsi?" Jancsi felel: „Itt vagyok!" De a bűnös szolga nem­ várja ám be gazdáját, h­a lábujjon tova­­son. A gazda fülel és fut Jancsi hangja után s szaporán kérdezgeti: „Hol vagy Jancsi?" hogy ilyformán a hang nyomra vezesse és Jancsit elcsípje. Ha ez sikerül, másik párt állítanak a körbe. I. suszterinas: No, Miska, volt-e jó ebéd? II. suszterinas: Megjárta, a majszter uram barac­kot adott, a majszterné asszonyom néhány nyaklevest, a kundsaft pedig, ahova a cipőt vittem, fügét mutatott. *­I. inasgyerek: Te, a mestered ismét mérges. II. inasgyerek: Hej, bár csak túl volnék már a verésen! 3. Szótalány Élűiről olvasva : Jól hangzik, legtöbbször Ha e kort elérted, Ifjakat nevezed. Jövőd nincs, jelenben Ha első két betűm­, Mult emlékét éled. Hosszúra megnyújtod: Hogyha megfordítasz ! Az, mit jelent, szépen Egy keresztnév leszek, Őrzi nyugtod. 4. Számrejtvény 4, 1, 13, 15, 9, Dalától hangos az erdő 8, 6, 16, Gyermekek kedvenc é­ele 4, 15, 7, 14, 10, Ez Egy kedvenc női név 2, 17, 4, 5, 3, 2, 14, Egy afrikai nagy folyó 12, 11 Mindenhol felettünk van 1, 17, Drámai költemény címe Megfejtések — Megfejtők: A Gyermekvilág 13. számában közölt rejtvények helyes megfejtései a következők : 1. Ha kutyával játszós bot legyen kezedben. 2. Kecske. 3. Nem mind arany ami fénylik. 4. Szekér, Eszék, kéz, ék, k. 5. Aba Sámuel. Sorshúzás útján jutalmat nyertek : Vig Jolánka Sajkás­györgye, Ladányi István Budapest, Szabó Kálmán, Gozmán Aranka Gurzófalva, Domonkos Z. Lajos Fiume, Szabó Kálmán Nagybáli. 1. Képrejtvény 2. Belyrejtvény A L­i­f­­­e aspi­l.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék