Tolnai Világlapja, 1914. július-szeptember (14. évfolyam, 27–39. szám)

1914-08-30 / 35. szám

11 katonai automobil. A háború közleke­dési eszközei között nagy szerepük van az automobiloknak. Mint tudjuk a ma­gánosoknak is be kellett szolgáltatniuk azokat az automobilokat, amelyek alkal­masak a hadi célokra. Hadseregünknek is sok olyan automobilja van, amelyeket kizárólag hadi célokra készítettek. Ilyen a képünkön látható hatalmas gépkocsi is. Mikor lőszert vagy becsesebb tárgya­kat szállítanak rajta, akkor katonai őr­séget is adnak melléje. Az „Alkotmány" hajó hősei Még a háború első napjaiban a Dunagőzhajós­ Társaság katonai szolgálatra beosztott Alkotmány nevű hajóján a hazáért haltak Ebeling Károly hajóskapitány és Grempsberger Mihály kormányos. TOLNA­ VI­LAG LAPJA Grempsberger Mihály, az Alkotmány hajó hős kormányosa. A szerbek..ellen való harcban hősies halált halt hajóján, me­lyet a szerb partra akartak átvezetni. A szerb golyók hajóskapitányával együtt leterítették a bátor hajóst. Lány nevű hajóval vett részt a szer­bek ellen való harcban, ahol első kor­mányosával együtt elesett. Kenyérosztás a katonáknak. A Budapesten időző katonák számára mindennap friss kenyeret sütnek a katonai pékek s érdekes látvány, amikor harcosainknak kioszto­gatják reggelenként az ízletes elemózsiát. Ez a képünk is egy ilyen jelenetet ábrá­zol. A harcosoknak az ablakon át adogatják ki az utcára a friss cipót. Örömmel kapkodják el s viszik haza a szállásaikra. Sok jószívű gazda még arról is gondos­kodik, hogy zsírozó is kerüljön a cipóhoz a náluk szállásban levő katonák számára.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék