Tolnai Világlapja, 1914. október-december (14. évfolyam, 40–52. szám)

1914-12-10 / 50. szám

Őrház a szerb mitrovicai Száva-parton. Most már a mienk Szerb­j Mitrovica is s katonáink már régen megszállták. Az őrház most már magyar katonák tanyája. A szerbek kétségbeesett erőlkö­déssel védelmezték Szerb-Mitrovicát, de végre is futniok kellett vitéz katonáink elől. Most már mind a két Mitrovica a mienk I a Száva két partján. A kárpáti harcok A kárpáti harcokból. Festői szépségű fényképfelvétel, mely egy magyar honvédcsapatnak egy hóboritotta, magas begyről J való leszállását mutatja. Napokig tartózkodtak honvédeink a a hegy tetején, lövöldözve onnan a távolban fel-feltünő orosz előőrsökre. (Harctéri fényképészünk felvétele.) f II«1 Német kormányzó Orosz-Lengyelorszügban. Mihelyst a német csapatok elfoglaltak ellenséges területet, a német hatóságok azonnal megkezdik működésűket. Olkusz kerület német kor­mányzójának Liickcn tanácsost nevezték ki, aki a német köz­igazgatást már meg is kezdte az orosz területen. Másodszor- kisérlették meg már az oroszok, hogy megmérkőzzenek a Kárpátokat védő csapatainkkal s ez a második betörésük is gyászos emlékezetű lesz az orosz hadviselés történetében. Az első betörés alkal­mával, mint tudjuk, rengeteg orosz esett el és a többi közt van az uzsoki szorosban egy hatalmas sir, amelybe nyolcezer orosz katonát temettek egyszerre. Most a második betörés is hasonlóan gyászos végű az oroszokra; hős katonáink oroszlánbátorsággal harcol­nak velük s mire e számunk megjelenik, alkalmasint U^g) g^F TOLNAI VILAGLAPJA ő^?

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék