Tolnai Világlapja, 1914. október-december (14. évfolyam, 40–52. szám)

1914-12-10 / 50. szám

TOLNAI VI LAG LAP JA Orosz tüzérek munkában. Az ágyú elsütésénél foglalatos­kodnak az orosz tüzérek. Rendkivül mozgalmas ké­pünk hűen mutatja azt a gyors munkát, amit a tüzérek­nek kell végezniük a harctéren. Csankó Vilmos nagybecske­reki áll. elemi iskolai tanitó, nejével és hat gyermekével. A mozgósításkor önként jelent­kezett szolgálatra, habár so­hasem volt katona. Most mint tizedes harcol az oroszok ellen A láthatatlan ellenség A búvárok, akik régebbi időkben odalopóztak az. ellenséges hajóhoz s azt átfúrták, e primitiv eszközzel ugyanazt a célt szolgálták, mint a mostani tengeralatti naszádok. Azonban a tengeralattjáró hajó meglehetős távolságról veszi célba a hajót s egy torpedóval úgyszólván láthatatlanul teszi tönkre. Dr. Németh Aladár, a budapesti 1. nép­fölk. h.-gye. hadna­gya, fővárosi ügy­véd a szerb hacté­ren hősi halált halt. Váradi Imre, tart. hadnagy Szerbiá­ban hősi halált halt. Katonái imádásig szerették. Hadna­gyukat áthozták magyar földre s itt temették el. Rákosi Jenő, Rá­kosi Viktor iró fia. Mint önkéntes tize­des hősi halált halt. A tengeralattjáró hajó feltalálója. A minap halt meg az angol Holland John mérnök, aki a tengeralattjáró naszádot tökéletesítette. Képünkön a feltaláló egy magaszer­kesztett tengeralattjáró hajó kémlőnyilásában látható. Dr. Vadász József. Orvosi hivatásának j teljesítése közben & elfogta az ellenség. Dr. O.'gyay István, a budapesti 1. nép­fölkelő gyalogezred hadnagya, meg­kapta a katonai vitézségi érmet az érdemkereszt sza­lagján. Okos Gyula, Örké­nyi református lel­kész. A szerbiai harctéren istentisz­teletet tartott a raj­von ai ban.

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék