Tolnai Világlapja, 1915. január-március (15. évfolyam, 1–13. szám)

1915-01-01 / 1. szám

g.V kötetre 3 kor a ráfizetés. A télies mű ölti ára 300 korona. 3. A 2 kötetből álló Sven Hedin utazási műve, egy kötet ráfizetése 3 korona. 15 kor.­­Ölti ár helyett. 4. A két kötetből álló Zeneköltők albuma z­ongorára kottázva és szöveggel ellátva, a lgmodernebb zeneköltők gyűjteményét fog­d­ja magában. Egy kötet ráfizetése 3 kor. 0 korona bolt ár helyett. 5. A három csoportból álló regénykönyvtár e­gy 10 kötetből álló csoport ráfizetése 4 or. 30 kor. bolti ár helyett. diszkötésben.­ ­ 10 kötet Jókai regény kicsinyített rajza E regények a legkitűnőbb írók munkáiból vannak összeválogatva. Legújabb szenzációs ajándékunk Jókai műveiből összeválogatott 10 kmnes regény. Ezen 10 kötet ráfizetése elegáns diszkótésben 30 korona bolti ár helyett 4 korona. Azok, akik nem előfizetői a lapnak, hanem csak heten­kénti vevők 3 korona bolti ár helyett 50 fillérért kapják kötetenként. Itt bemutatjuk kicsinyített rajzban a 10 kötet diszkótésű­ Jókai művet, valamint közöljük a regények címeit. 1. A cigánybáró. 2. A sárga rózsa 3. Az apja fia. 4. A szegénység útja. 5-6. Bálványos vár. 7. Magnéta. 8-9-10. Tenger­szemű hölgy. 6. Öt különféle gyönyörű reprodukciót adunk kedvezményül, melyek világhírű festőművé­szek eredeti festményei után készültek pom­pás színes kivitelben. Helyszűke miatt egy ki­csinyített képet mutatunk be ezen képekből. Nyírfák 3-ik szám­u kép. Alkonyat, l-ik számu kép. Sixtusi madonna. 5-ik számú kép: Hágár elüzetese. — Negyedévi 3 ko­ronás előfizetés után egy félévi (1 koronás előfizetés után két és egész évi előfizetés után (12 kor.) négy kedvezmény adunk az itt felsoroltak közül az előírt ráfizetés ellenében Akik a t­olnai Világlapját K­elenkint veszik, ugyanezen ked­vezm­ényekben részesülnek. Részletes felvilágosítás az utolsó oldalon található. l 10-kötetes Tolnai Világtörténelme egy köld­ésiek kicsinyített ia.sz.fl Az. 1-ső bzAin­u kép kicsinyített rajz. «•MSMSi&MJ A Sven dledin niuizáai műve egy küldenek kiért, nyitott rajza A ló­köteles regénycsoport kicsinyít­i­ rapa -ELŐFIZETŐINK FIGYELMÉBE!M­i­t kell tennie, ha lapunk egyik­­ vagy másik példánya elmarad• Az ot­ani postahivatalnak akár szóval, akár írásban azonnal, legkésőbb azonban 8 napon belül bejelenteni. Ilyenformán kím­etes Pos­th­vatal! A Tolnai Világlapja október 22-iki 43-as imát nem kaptam meg Kérem ezt hivatalosan megreklamálni, He a postah­iva'a! . ezt megtagadná, kérjük őt figyelm­ez­tati'i. h.'gy i­gy miniszteri rendelet szerin köteles a lap­. oklam­ cint diimen­tesen l'ogan­atosítani. Ha e­lavatkozás olloi úr,k­i­­jungt gadná, kérjük ez velünk feltétlenül tudatni. Elsőrendű ingaórák

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék