Tolnai Világlapja, 1915. április-június (15. évfolyam, 14–26. szám)

1915-04-01 / 14. szám

t Hl DPfiFMVi'lNK I E he,i számunkban fejezzük b­e „A TISZTÍTÓ N­ÁBOHU" cí­mű­ regényünket s jüvíi héten Ul KE\ICn I lini\ • „AZ INDIAI ORVOS" címmel szenzációs ifj regény közlését kezdjük meg. A regény tárgya Magyarországon játszódik le, egyik hőse a néhány évtizeddel ezelőtt az egész európai sajtót foglalkoztató monstre bűnügy főszereplője. „AZ INDIAI ORVOS" szerzője, izgalmas elbeszélés keretében rendkívül érdekesen világit b­e a hetvenes évek egyik legnagyobb bűnügyének részleteibe s olyan intimitásokkal ismerteti meg az olvasót, melyek eddig féltve őrzött titkok voltak. A visszavonuló oroszok nyomában. A kárpáti harcokból. Hány ezer meg ezer muszka temetője lett már a legendás Kárpátok vidéke ? Számuk a legutóbbi betörésnél alaposan megnövekedett. Katonáink egy darabon beengedték az orosz csapatokat s amikor aztán támadást kezdtek ellenük, az oroszok hanyatt-homlok menekültek kifelé. De a szűk völgyekben rendetlen futás lett a visszavonulásukból. Az összetorlódott ellenség között rettenetes pusz­títást vittek végbe derék katonáink. Százszámra hevertek az orosz holttestek a hóban s nagyon megfogyatkozva érkeztek az orosz csapatok a Kárpáton túlra. Képünk e nagyszerű harcok egyik jelenetét ábrázolja. Előretolt rajvonalunk pusztitó tüzeléssel üldözi a vadul menekülő orosz sereget. Megjelenik minden héten. Előfizetési ár : negyedévre 3 korona, félévre 6 korona. Szerk. és kiadóhivatal: Budapest, VII., Dohány­utca 12 —14. Telefon: Kiadóhiv. 15 — 17, szerk. 45 — 36. — A Tolnai Világlapjában megjelent cikkek és képek utánnyomása tilos. •­­ XV. évf. 14. szám. Budapest, 1915 április 1. Ára 24 fillér

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék