Tolnai Világlapja, 1915. július-szeptember (15. évfolyam, 27–40. szám)

1915-07-01 / 27. szám

XV. évf. 27. szám. Budapest, 1915 julius 1. Ára 24 fillér, »3 -«e« n ......... jsz* 1 1 ----------" -VK.H □ ' " ^gBCT — ----­SS Megjelenik minden hetem Előfizetési ár: negyedévre 3 korona, félévre 8 korona. Szerk. és kiadóhivatal. Budapest, VII., Dohány­utca 12 — 14. Telefon: Kiadóhiv. 15—17, szerk. 45—36. — A Tolnai Világlapjában megjelent cikkek és képek utánnyomása tilos. Viktor Emánuel olasz király a hadügyminiszter és a tengerészeti miniszter társaságában az egyik római kaszárnyába indul, hogy meglátogassa a harctérre induló csapatokat. A katonák nagy éljenzéssel fogadták a királyt és ünnepélyesen megesküdtek előtte, hogy utolsó lehelletükig harcolni fognak érte és Olaszországért. ... -az.­­...-gsa.1 . ................---------------..................... -mer !

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék