Tolnai Világlapja, 1916. január-március (16. évfolyam, 1–13. szám)

1916-01-09 / 1. szám

Vannak gyermekei? S ha igen, akkor nemesebb és szebb a­jándékkal nem ked­veskedhetik nekik, mintha megrendeli „Az ifjúság és a vi­lágháború" című disz­kötésű művet 116 oldalra pompás album­­ alal gyönyörű diszk­óté, százakra menő fényké­pekkel és rajzokkal. Ára 3 kor. 50 t­illér. A gyer­meknek az egész jövő­jére kihatással lesz az a körülmény, ha alaposan megismeri az egész világ­háború történelmét. Ez a mű úgy van megírva, mint egy érdekes s tanul­ságos regény. Nyolc éves kor Itt bemutatjuk a bekötési tábla rajzát.­ tól 18 éves korig, akár f­iú vagy leány, mindegyiknek pompás szó­rakozás lesz ez a könyv. Epizód, epizódot követ. A cselekmények úgy vannak megírva, hogy a leg­nehezebb háborús részlet is szóra­koztató olvasmány. Bátran mond­hatjuk, hogy a világon ez az első, az ifjúságnak megírt világ­háború történelme, amely óriási terjedelmével, kiállításával és hihetetlen olcsó árával, amennyiben gyönyörű diszkótésben 3 K 50 f-be kerül, százezrekre menő olvasót fog megnyerni. kapható a Magy. Kereskedelmi Közlöny hírlap- és könyv­kiadó-vállalatnál, Budapest, VII., Doh­ány­ utca 12. sz.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék