Tolnai Világlapja, 1916. július-szeptember (16. évfolyam, 27–39. szám)

1916-07-27 / 30. szám

99 Hat testvér a harctéren. Fischhof Hermann kiskunmajsai kereskedőnek hat lia teijesit hadiszolgálatot: László, Adolf, Hugó, Gás­pár, Mihály és Sámuel. Amerika elnök­­választás előtt Közeledik im­már az amerikai elnökválasztás, melyet különösen érdekessé és ne­vezetessé tesz a mostani háborús idő. Az amerikai pártok akciójába ugyanis beleját­szanak a világ­háború okozta különleges viszo­nyok is. Wilson­­nak, a mostani elnöknek nehéz volt a helyzete a háború kitörése óta, mert az en­tente számára lő­szert szállító nagy amerikai vállala­tok a maguk ér­­dpF-p.inpi' menfe-Az Erzsébet-szoborpályázat idegen művészbirálói, akiket meghívtak zsűritagokul: 1. Hahn Hermann müncheni szobrász, akadémiai tanár. 2. Okmann Frigyes bécsi építész, akadémiai tanár és 3. a leánya, 4. a felesége. A jelenlegi, immár negyedik pályázaton első dijakat Teles Ede, Györgyi Géza éz Bánffy Miklós báró, Róna Józsei, Zala György és Hikisch Rezső nyertek. (Fabiny Lily felvétele.) lelően igyekeztek irányítani az ő külpolitikai ma­gatartását. Ennek következménye volt a Német­országhoz intézett ismeretes ultimá­tum is. Wilson nagy igyekezettel buzgólkodott azon, hogy meg­őrizze népszerű­ségét és az uj vá­lasztáson is meg­­ka phassa az elnöki nagy hatalmat, de úgy látszik, hogy hiába, mert erős ellenfele tá­madt; a republiká­nus párt Hughes E. Chariest, e ki­váló amerikai ál­lamférfit jelölte el­nökül, kinek nagy a népszerűsége. Hughes Fí. Charles, Wilson ellenjelöltje. Az Egyesült Államok republikánus pártja őt jelölte az elnöki mél­tóságra. Egy népgyülésen való szónoklása közben ké­szült róla ez a' felvétel. Amerikai újságok véleménye szirint ő lesz az Egyesült Államok uj elnöke. Hetty Green, a világ leggazdagabb asszonya. Mostanában halt meg New- Yorkban és ötszáz millió koronát hagyott hátra. Régóta özvegy volt és maga vezette nagy vállalatait, amelyekkel folyton gyarapította vagyonát. Habár ő volt a világ leggazdagabb asszonya, mindig egyszerű életmódot folytatott. Általánosan ismeretes volt a jótékonysága. -fei« ---------"-=aftgg n

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék