Tolnai Világlapja, 1927. április-június (27. évfolyam, 15–27. szám)

1927-05-11 / 20. szám

Tolnai Világlapja 59 Beszámoló a hollywoodi magyarokról Mit csinált Beregi Oszkár Amerikában ? — Vándorlás stúdióról-stúdióra, a „Szerelem tol­vajá"-tól a „Szerelem vásárá"-ig — Hogyan élnek az amerikai filmvárosban a magyarok ? — Puttl­­yának három aulája van — Biró Lajos házában minden szombaton sírnak a ma­gyarok . Dr. Székely Béla lett az Universal egyik vezetője Most itt ül előttem fehér haj­jal, fáradt szemekkel, a hosszú utazástól meggyötörten és ösz­szetörten az ötvenéves Beregi Oszkár. Amerikai lett. A ru­hája, a testtartása, a gesztusa amerikai, csak a hang­ja a régi hang. Két világrészen bolyongott keresztül, amíg Kalifornia kék ege alá, a világ filmeldorá­dójába, Hollywoodba került. Majdnem két éven át volt a filmvárosban és ezalatt öt nagy film főszerepét játszotta el. „Budapest"-el elvitte a szél.. . Beregi Kurucz Jánossal, a hí­res dalköltővel indult Ameri­kába magyar­ útra és amikor Saint Louisba értek, Kurucz vidáman mondta : — Ránduljuk át Kalifor­niába ! És bár ez a „kirándulás" kö­zel kétezer kilométeres utat je­lentett, elindultak az expresz­szen. Los Angelesben már a ma­gyarok egy nagyobb csoportja várt rájuk. Kurucz régi isme­rősei, barátai és azok, akik még Budapestről ismerték Beregit. Los Angeles legelső szállójá­ban, a Biltmore-ben szálltak meg. Itt rohamozták meg őket a kaliforniai riporterek, akik Kuru­czot, mint a magyar Irving Berlint üdvözölték. Kurucz, aki egy indián kunyhóban épp olyan otthonosan érzi magát, mint az Egyesült­ Államok elnökének palotájában, örök időkre akart beren­dezkedni a Biltmore-ben, de miután Beregi megmagyarázta neki, hogy ez a szálló a világ legdrágább szállo­dája, átköltözködtek Hollywoodba, a Hotel Christy-be. Ezután, mint előkelő idegenek jár­ták Kaliforniát. Ellátogattak „Ná­polyiba, „Velencé"-be és „Rómá"­ba. Mindezek a városok nemcsak Európában, hanem Kaliforniában is megtalálhatók, mert az amerikaiak nagy előszeretettel keresztelik el az amerikai városokat és telepeket európai városok neveivel. „Budapest" is van Kaliforniában, ami alatt néhány magyar házból álló telepet értenek. Ezt a Budapest II-et Beregi már nem láthatta, mert még mielőtt odaért volna, a szélvihar el­vitte és alig hagyott meg belőle né­hány kő- és deszkadarabot. Milyen filmszerepeket játszott Beregi? Beregi Oszkár néhány nap múlva az Universal-gyár igazgatója elé ke­rült. Huszár Pufi-Puffy mutatta be az igazgatónak, aki lekötelező udvarias­sággal fogadta őt, mint az osztrák filmszínészek szövetsé­gének elnökét. Próbafelvételt készítettek róla és néhány nap múlva megkapta a „Szerelem tolvaja" című film­ főszerepét. Ezt a filmet azóta Budapesten is bemutatták. A film felvételeinek befeje­zése­ után a „Pillangók az eső­ben" című filmben, egy kiváló angol író darabjában kapott nagy szerepet. Ezzel a szerep­pel olyan nagy sikert aratott az amerikai bemutatón, hogy az író hosszú cikket írt Beregi Oszkárról és arra kérte őt, hogy jöjjön el Londonba és játssza el legújabb színdarabjának fő­szerepét. Beregi nem fogadhatta el az ajánlatot, de ettől kezdve nagy barátság fejlődött ki közte és az angol író között. A második szerep eljátszása után az Universal kölcsönadta Beregit a Metro—Goldwin—Ma­yer-gyárnak, ahol eljátszotta az „Égő erdő" című film egyik főszerepét. Nehéz munkája volt. Reggeltől estig nyeregben kel­let ülnie — még­pedig indián­módra, ami nagyon fárasztó — és vezetnie kellett a film indián szereplőit. Ebben az időben kényszerűségből meg kellett ta­nulnia az indián jelbeszédet is. Ebben a filmben olyan sikerekkel szerepelt, hogy a United Artist le­szerződtette a „Kaméliás hölgy" férfi főszerepére, Norma Talmadge part­neréül. A filmet Fred Niblo, a „Ben Hur" rendezője rendezte, aki francia és lengyel származású. Niblo már vérbeli amerikai, de azért meglát­szik, hogy francia eredetű, mert még a legkisebb statisztához is így szól, ha munkáját elvégezte: — Thank you! A „Kaméliás hölgy" után Vajda Ernő a „Szerelem vására" című film­jében lépett fel Beregi, ebben Pola Negri partnere volt. Jannings hívta fel Stiller figyelmét Beregire, aki Bécsben kétszázszor játszotta el Beregi Oszkár VALÓDI ezüst evőmeszletek MDBALMI, IV. múz.uMHímit 41. ÍHIZEXÉSZEH ^favittatott rííftf. Szép lesz, Arany Szeplőkenőcsöt amely megakadályozza a« szeplők kép­ződését és a meglevőket elmultxs­ija Ára 4 pengő. Egyedül kapható Viiradiné l'utaky Aranka kozmetikáid­ban,Buddipest, VII. Erzsébet körút S HEGEDŰ. lMR»IOV/(/y, tAdogató, HARMONIKA és az összes hangsze­rek,legjobbak csakis itt a gyárban kaphatók. Művésziesen Javit! I.eff jobb húrokat készít ! Árjegyzéket ingyen küld Mogyoróssy Gyula magy. kir. szab. hang­szergyára, Budapest, VII., Rákóczi út 71 Rendkívül előzékeny kiszolgálásban részesül, ha vásárlásnál Tolnai Világlapjára hivatkozik

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék