Tolnai Világlapja, 1927. április-június (27. évfolyam, 15–27. szám)

1927-05-11 / 20. szám

60 ennek a Vajda-darabnak a főszere­pét. Vajda nagyon örült annak, hogy Beregi játssza el a szerepet és amikor a hírt meghallotta, így szólt Beregi­hez: „Végre egy olyan művész kapta ezt a szerepet, aki ismeri a darabo­mat ..." Beregi erre így felelt: „Ezt a da­rabot én nem ismerem, mert ez egy egészen más darab, mint az, amely­ben én játszottam ..Amivel arra akart célozni, hogy az eredeti szín­darabot alaposan meg kellett változ­tatni, amíg filmre kerülhetett. Hollywoodi magyarok. Beregi Oszkár nagy lelkesedéssel beszél a Hollywoodban élő magya­rokról. — Bánky Vilma —­ mondja — ma már épp olyan ismert, mint Pola Negri vagy Gloria Swanson. Jelenleg kétezer dolláros heti gázsija van, de ez az összeg rövidesen tízezerre fog emelkedni. Pulti Lya először visszatetsző volt, mert vámpír-szerepet kapott és az ilyen szerepek nem szimpatikusak az amerikai publikum előtt, de amikor eljátszotta Biró Lajos Rablólovag című filmjének főszerepét, egyszerre népszerű lett. Ma már versenyeznek érte a gyárak. Három autója és hat­tagú személyzete van és havonként ezer dollár házbért fizet. Corda Mária csak most ment ki, de mindjárt az első sztárok közé emelkedett, mert sokat használtak neki európai sikerei. Jelenleg a „Szép Heléna" című film főszerepét játssza. A nők közül még Puffy és Vár­konyi feleségét kell megemlítenem, akik mindent megtesznek, hogy az ott élő magyarok jól érezzék ma­gukat Hollywoodban. Puffy eddig csak kétfelvonásos burleszkekben vállalt szerepet, de az utóbbi időben mégis elhatározta, hogy egy nagy film főszerepét játssza el, ha ugyan addig a honvágy, amely nagyon kínozza, de le nem soványítja, nem lesz erősebb és haza nem­ űzi... Várkonyi Mihálynak nagyon jól megy odakint. Cecil B. de Millenél dolgozik heti 1500 dollárért. Egy egész sereg szerep eljátszása vár reá. Palásty Sándor, a Magyar Színház volt színésze és rendezője szintén odakinn van, ő egy önálló filmválla­lat vezérigazgatója, főrendezője, dra­maturgja és darabírója, egyszóval a lelke, ő a legrégibb hollywoodi ma­gyar előharcos. Korda Sándor jelenleg egy ma­gyar tárgyú filmet rendez. Ebben a munkában Fodor Miklós és Vidor Károly segítenek neki. Kertész Mihály a Warner-testvé­reknél dolgozik Fülöp Ilonával együtt. A legutóbb közösen írtak egy filmet. Vajda Ernőnek kitűnő dolga van odakinn. Egyik kéziratát a másik után fogadják el a gyárak. Többszö­rös autótulajdonos és most nagyon boldog, mert a családja is odakinn Tolnai Világlapja van. Nagyszerűen berendezett lakása van. Dr. Székely Béla, az ismert ame­rikai újságíró egészségének helyre­állítása miatt ment ki Kaliforniába, ahol egy, a film történetéről írott könyvével nagy feltűnést keltett. Ma ő az Universal legelső vezetőembere, ő csinálja a „Nevető ember"-t Veidt­tel a főszerepben. Biró Lajos a legnépszerűbb ember Hollywoodban. Minden vállalat szíve­sen veszi megírt és megírandó kéz­iratait. Minden szombaton az ő há­zában gyűlnek össze a hollywoodi magyarok, akik ebben a családi kör­ben visszaálmodják hazájukat. Éne­kelnek, dalolnak és sírnak... Biró Lajos és családja meg tudják könnyí­teni a hazavágyó magyarok szívét... Hollywoodban — fejezi be Beregi az intervjút — mindenki lehet sztár, a legkisebb színész is, de gyakran előfordul, hogy világhírű művészek kénytelenek egészen, jelentéktelen statisztaszerepet vállalni, hogy meg­élhessenek ... — És ezután mi lesz, mester? — kérdeztem végül. — Pihenni akarok, mert nagyon fáradtnak érzem magamat... És Beregi Oszkár, a nagy magyar színész, akit ünnepeltek odakinn, most pihenni fog. De meddig?... Ki tudja, merre sodorja őt a sors nagy világbolyongásában és hol fog dol­gozni, mindig csak dolgozni pihenés nélkül... Havas Zsigmond. OZOMÖREM szeplő, májfolt, pattanás ellen. Ideális arcápoló. Szépít, fiatalít. Készíti: Rácz T. János gyógyszertára, Kiskunhalas, Kossuth ucca 1 sz. I AMERIKAI BETŰNYOMDA Nemcsak rendkívül tanulságos és érdekes szórakozás az ifjúság számára, hanem magánemberek és hivatalnokok részére gyakorlati céllal is bír kisebb nyomtat­ványok, névjegyek stb. házilag való elké­szítésére. Ez a kis házi kézinyomda 250x300 mm. nagyságú, ízléses doboz­ban 481 betűvel, névjegykártyákkal, két csinos bádogdobozban lévő festékpár­nával (egy vörös, egy lila), egy egysoros, két kétsoros és egy ötsoros betűtartó, öt névjegykeretbélyegző, négy kis díszbé­lyegzővel. Az ára 5 pengő 36 fllér.­­ Megrendelésénél kérjük annak árával bér­mentes szállításra és ajánlási díjra 52 fillért beküldeni.­­ Utánvéttel is megrendel­hető, de ebben az esetben 40 fillérrel töb­bet szíveskedjék beküldeni, mert a posta utánvételes küldeményeknél ennyivel többet számít fel. Már azért is célszerűbb az összeg előzetes beküldése Megrendelhető Tolnai Világlapja kiadóhivatalában Budapest VII. Dohány utca 12. sz. alatt HAJVÁGÓ­GÉPEK Bubinyak borotválás he­lyett a legt­ökéletesebb a Protos­gép­­/5 mm. vágású 180.000 „ Delta szakátvágó gt mm 70.000 „ Citó hajvágó­ gép 3-5 mm. vágású . 70.000 „ összes gépalkatrészek kaphatók. Frickó borotva, a legjobb minőségű 50.000 K Borotva- és gépköszörűlést szakszerűen végez DRESZMANN KÁROLY ezüstkoszorús késes-és köszörűsmester, Budapest, Erzsébet körút 22 sz. Korpás a fejbőre? úgy használjon Gésa-éremet mely rövid idő alatt megszünteti a kor­­pásodást. Ara 2­40 P. Postán szétküldi Kultur laboratórium, Buda­pest, VII. Demblasxk­l ucca 4 a BOTOR 12 havi részletre készpénzárban . Rendkívül előzékeny kiszolgálásban részesül, h­a vásárlásnál Tolnai Világlapjára hivatkozik

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék