Tolnai Világlapja, 1932. október-december (32. évfolyam, 41–52. szám)

1932-11-09 / 46. szám

Tornatanárifs. Felveszik, de érettségi szük­séges a felvételhez. A Főiskola címe : Buda­pest, Győri út. Érdeklődő. Nincsen felvétel és bizonyosak vagyunk benne, hogy, sajnos, nem tud el­helyezkedni. Pythla lak. : I. Zsombolya út 7. November 5. Ha a dolog tényleg olyan ártatlan, mint ahogyan ön írja, nem találunk semmit abban, ha tisztelete jeléül virágot küld a névnapjára. Majd hogyha a népek. Annak, aki verset ír, előbb kifogástalanul meg kell tanulnia az irodalmi nyelvet és a helyesírást. Türelmetlen 2. Nem tudjuk, mit kérdez. Kérdését ismételje meg. A. István kertész. Német filmgyár : Uni­­versum Film A.­G. Berlin S.­­V. 68. Koch­strasse G—8. Amerikai: M. G. M. Studios, Culver City, California. Kételkedő. A lánynak kell először kezet nyújtania. A kézcsók felesleges. Szólíthatja a keresztnevén. Egyébként az ilyen formasá­gok ma már nem olyan fontosak. 11. Ferenc, Hollókő. 1. A kalendárium ügyében forduljon az illető laphoz. 2. A kér­vényt postán ajánlva is elküldheti. 3. For­duljon akármelyik könyvkereskedőhöz, mert mi elmeket ebben a rovatban nem ajánl­hatunk. L. Jenő, Győrladomér. Nem tudjuk leírni, mert túlságosan sok helyet foglalna el, ellenben a Délibáb minden számában meg­találja. M. Károly, fodrász. Nincs felvétel és be­látható időn belül nem is lesz. N­. J., Szeged. Miniszterelnökség, I. ker. Vár. K. Béla, Újpest. Ez ugyanaz a kályhakrém, mint aminek készítését mi leírtuk. O. J. Nem ajánljuk ezt a házasságot, mert túl nagy a korkülönbség és valószínűnek tartjuk, hogy az illető csak anyagiak miatt akar megnősülni. A. József. Sem a verseket, sem a novellát nem közölhetjük. Nr. X. Belgium. Ilyen könyvcímekkel nem szolgálhatunk. Sz. Vendel, cipész. Sajnos, az említett ké­pet lapunkban nem hozhatjuk. K. Kálmán, Debrecen. A kivonatos műsor közlésére is több oldal kellene. Egyelőre technikailag megvalósíthatatlan az, amit ön kívánna. 1. Busy, Chicago. 1. Ilyen állást ma rend­kívül nehéz még kaucióval is kapni. 2. A tar­tózkodási engedélyt valószínűleg megkapja. F. Karlo, Subotica. Hajgöndörítő szesz megjelent lapunk 21. számában­­. évi május 18-án „Vegytan a mellényzsebben" című rovatunkban. Biztos. Forduljon a Budapesti Bélyeg­tőzsdéhez. IV. Kossuth Lajos u. 7. L.-né, Battonya. Penésznek fehérneműből való eltávolítására szolgáló eljárást vala­melyik legközelebbi számunkban fogjuk kö­zölni „Vegytan a mellényzsebben" című rovatunkban. Ebben a rovatban olvasóink közérdekű kérdéseire díjtalanul válaszolunk. Azoknak, akik válaszból véggel ellátott és megcímzett borítékot küldenek be, levélben válaszolunk. A nekünk szóló levélborítékra ez írandó: Felvilágosítást kérek. Be nem kért kéziratokért felelősségget nem vállalunk. Csakis teljes névvel és címmel ellátott levelekre válaszolunk, de a leveleket szigorít diszkrécióval kezeljük. Névtelen leveleket nem veszünk figyelembe. Ahány ház, annyi szokás. — mondja a példabeszéd A finomlelkű ember minden körülmények között arra törekszik, hogy tapintatos visel­kedésével embertársai részére kellemessé tegye a vele való érintkezést. Hogy viselked­jünk otthon, az utcán és társaságban ? Miért legyünk pontosak ? Mik az étkezés szabályai, mire ügyeljünk a levélírásnál, miért fontos a külső megjelenés ? Mindezekre és még sok más kérdésre válaszol MOLNÁRNÉ KRASZNAI ELZA MI ILLIK, MI NEM ILLIK című 62 oldalas, sok képpel tarkított kézi­könyve. Ára bérmentes küldéssel 90 fil­lér, az összeg előzetes beküldése mellett. Beszerezhető Tolnai Világlapja kiadóhivatalá­ban Budapest, VII. Dohány ucca 12 IRODALOM Dr. Müller Vilmos : Csodatevők Ma már nem Napo­­leon vagy Nagy Sándor az ideál, hanem a kutató, a fölfedező — nem az emberáldozó, hanem az embermegváltó. Ezek­ről a mai hősökről, a halál ellen rekrutálódott hadsereg vezéreiről szól Müller Vilmos dr. most megjelent nagyszerű könyve, a „Csodate­,i­vők." A vértelen háború­­ állomásait, győzelmeit és kudarcait írja le páratlan drámai erővel, finom lélekelemzéssel ez a könyv. Akármelyik fejezetet ütjük fel, úgy olvas­hatjuk, mint a legizgalmasabb regényt. Hogyan járt Dubois a jávai ősember nyo­mában, hogyan küzdött rosszakarattal és emberi butasággal Priessnitz, hogyan nézett a rövidlátó Leuwenhoek az emberiség tagjai közül legelőször a baktériumok titokzatos világába — mindez elvonul előttünk, a leg­gyorsabban pergő filmnél is szédületesebb, színesebb gyorsaságban. Hogyan nyilatkozik meg a titokzatos erő, mely az emberiség haladását szolgálja, miképpen öltözik testbe egy-egy kiválasztott emberben — tökéletes beszámolót kapunk erről Müller dr. könyvében, amelyet minden művelt embernek el kell olvasnia. Az előkelő kiállítású könyvet 36 egykorú illusztráció díszíti. S. Bokor Malvin : A befalazott ajtó. A mai lányról és a szerelmet és tisztaságot kereső mai férfiról szól Bokor Malvin most meg­jelent új regénye. A könyv legnagyobb ér­téke fordulatos mese­szövése, az olvasó ér­deklődése egy pillanatra sem lanyhul el a könyv olvasása­ közben. A probléma, amit a ki­tűnő írónő felvet, gyö­kerében mai, a szerel­mében konzervatív, ideálokat kereső zár­kózott férfi és a modern, sportoló fiatal lány összetalálkozása. A könnyed mesemondás erénye mellett a szinte játékosan felvetett kérdések virtuóz ügyességű megoldása ennek a könyvnek legnagyobb értéke. Minden ízében modern s a modernséget szerencsésen egyezteti össze a tradíciók elsöprő erejével. Életteljes, jól megmintázott alakok, egy­szerű és tiszta magyarság — L. Bokor Malvin új könyve : A befalazott ajtó egészen két­ségtelenül megsokszorozza majd az írónő híveinek, olvasóinak táborát. VEGYTAN A MELLÉNYZSEBBEN Receptjeinkhez szükséges anyagok bármelyik drogériában beszerezhetők. — E közérdekű ro­vatban hozzánk intézett kérdésekre csak rövi­den válaszolhatunk. Bővebb felvilágosításokkal vegyészmérnök munkatársunk csak privátlevél­ben szolgál. Lenolaj és terpentinpótló. Okt. 12-én megjelent 42-es számunkban a lenolaj és terpentinpótló cikk leírásába sajtó­hiba csúszott be. Fenti leírásnál nem 2 gr., hanem 2 kg. szalmiákszesz értendő. Skivi­szk készítése. Egy rész vasella, 4 rész viaszk és egy rész benzin. A viaszkot gyenge tűznél (nem nyitott láng) olvasztjuk, hozzátesszük a va­selint és ha már teljesen elvegyültek, le­vesszük a tűzről és hozzákeverjük a benzint. Ezen anyaggal kezelt skitalpak igen tartósak és semmiféle nedvességet nem vesznek fel. Célszerű útmutatás borotvaszappan készí­téséhez Hideg úton következő módon igen jó borotvaszappant készíthetünk. Négy és fél kg. tisztított faggyút, 30 dkg. sertészsírt, 60 dkg. kókuszolajat (Kochinkína) össze­olvasztunk, ha az összeolvasztott anya­gok hőmérséklete kb. 40° Celsius hőfokra süllyedt, folytonos keverés közben, lassan­ként hozzáadunk a következő módon ké­szült lúgból 3 kg.-ot. A lúg készítése: nátronlúgból 1 '/, kg., 38 B. é. »/. kálilúg, 1 '/a kg. 38 B. é. '/. összekeverve. Keverés közben az anyag sűrűsödik és világos lesz. Ha olyan sűrű lesz, hogy már nehezen keverhető, akkor takarókkal jól befödjük és körülburkoljuk az edényt, mely önmagától majdnem forrpontig felmelegszik. Kihűlés után a szappan használatra kész. Folyékony borotvaszappan Az előzőleg leírt borotvaszappanból, egy kg.-hoz 50 gr. glicerint, 1 gt liter alkoholt", 2 ezter narancsvirágvizet veszünk. A szap­pant, lehetőleg gyenge hőség mellett, a narancsvíznek egy részében feloldjuk. Tel­jes oldás után hozzátesszük a visszamaradt narancsvizet és az alkoholt. Az edényt szorosan letakarva néhány óráig állni hagy­juk az anyagot, azután­ üvegekbe töltve, erősen bedugaszoljuk. Tojásos kakaó konzerv Egy kg­ friss tojássárgáját egy kg. kakaó-"­­orral alaposan összekeverünk ,és meggyur­uk. Az igy nyert tésztát egészen vékony apókra sodorjuk és közepes hőségnél tel­jesen megszárítjuk. Az így nyert anyagot finom porrá törjük és jól zárható dobozba, vagy üvegbe tesszük el. Nagyon soká nem romlik és nem zsiro­sodik,­­mint pl. a csak tojássárgájából készí­tett és szárított anyag. Könnyen kever­hetjük sok tápszerrel. Mint pl. csokoládé készítéséhez és más tápanyagokhoz, melyek­nek tápértékét és jó ízét nagy mértékben javítja és növeli. Az előírt mennyiségből, szárítás után egy és fél kg. anyagot nyerünk. A citromhéj alkalmas felhasználása. A legtöbb háztartásban nincsen alkalom arra, hogy a fölösleges citromhéjat azonnal elhasználják és el kell tenni azokat, adandó alkalomra. Legcélszerűbben a következő­képpen konzerválhatjuk. Elsősorban sütő­ben megszárítják, de nagyon vigyázzunk, hogy ne legyen túl meleg. A citromhéjának meg kell tartania világossárga színét, mert ha megbarnul, elveszti kellemes ízét és hasznavehetetlen lesz. A szárított citrom­héj a frisset teljesen pótolja és jól zárható üvegtartályban, néhány évig is eláll. Felelős szerkesztő és kiadó: TOLNAI SIMON Szerkesztő: GARAI FERENC Kiadótulajdonos : TOLNAI NYOMDAI MŰ INTÉZET ÉS KIADÓVÁLLALAT BT­ tv

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék