Tolnai Világlapja, 1943. április-június (45. évfolyam, 14–26. szám)

1943-04-14 / 15. szám

XII. I'lus pápa dombormQvéuck bemutató ünnepsége. Ünnepi külsőségek között történt a Szépművészeti Múzeumban, Angela Rótta pápai nuncius és nagyszámú közéleti előkelőség jelenlétében, felsőeőri Fülöp Elemér szobrászművész-tanár által megmintázott XII. Pius pápa dombor­müvének bemutatása. Baloldali képünkön Tiefenthaler József pápai kamarás, a Szent Imre Kollégium igazgatója ünnepi beszédét mondja. Jobboldali képünkön az előtérben többek között Angclo Rótta pápai nuncius, Homonnay Tivadar főpolgármester, Szendy Károly polgármester, • Stolpa József államtitkár és Ripka Ferenc volt főpolgármester látható. (MPl felv.) Vitéz báró Irhán (iúspar szolnokmegyei főispánt un-GáspAr pá nepélyes külsőségek között A magyar és bolgár tüzhurcosok ve/elöl fontos megbe­szélést tartottak a Szófiában májusban rendezendő tűzharcos találkozóval kapcsolatban. — Az első sorban Kertész Elemér kormányfőtanácsos, orsz. üv, alelnök, Halacseff Iván ny. bolgár tábornok és vitéz gróf Takách-Tolvay József országos elnök ül. (Morvay /elv.) iktatták be Jász-Nagykun-Szolnok vármegye tisztelet­beli vitézi székkapltányl tisztségébe. (Arlen felo.) liánfnlvy (Heek) Miklós rendőrkarnagy a magyar királyi államrendőrség ze­nekarának új karnagya. A kitűnő karnagy nyerte el a Szinészegyesület 1935. évi f.égrády-dljat. (Arlen felo.) KOvesligelliy Iván dr. OT14A szakorvosi rendelőintézeti főorvosnak és egyetemi ma­gántanárnak a kormányzó az egyetemi rendkívüli ta­nári elmet adományozta. (Arlen felv.) Finn újságírók Budapes­ten. Ragnor Numclin dr. finn külügyi sajtófőnök, követségi tanácsos veze­tésével finn újságírók érkeztek a fővárosba. A testvér finn nemzet saj­tójának képviselői kö­zött van Hannula, volt kultuszminiszter a Peh-Iolan Sanomat főszer­:esztője ls. A finn ven­dégeket Ulleln-Revicz­ky Antal dr. rendkívüli követ és meghatalma­zott miniszter, sajtófő­nök, fogadta, aki he lyettesének, Walter Emil tanácsosnak kíséretében jelent meg a pályaudva­ron. A finn ujságírók kö­zött középen Ulleln-Rc viczky Antal rendkívüli követ és meghatalma­zott miniszter, sajtófő­nök, jobboldalt Aarne Wuorimaa budapesti finn követ áll. (Szécsy felv.)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék