Tolnai Világlapja, 1944. április-június (46. évfolyam, 14–26. szám)

1944-05-31 / 22. szám

46. évfolyam, 22. szám. Budapest, 1944. május 31. VILÁGLAP SZERKESZTI: HAVAS ZSIGMOND Megjelenik minden héten szerdán. Előfizetési ára negyedévre 5.— pengő, félévre 10.— pengő, 1 évre 20.— pengő. Egyes szám ára 40 fillér pályaudvarokon is. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VII. Dohány­ utca 12—14. Telefon: 2231—882 és 423—771. Postatakarékpénztári befizetési lap száma: 9244. A hősök vasárnapján az idén is hálás kegyelettel áldozott az ország az elmúlt és a mostani világháború hőseinek. A fővárosban a Hősök­ teren tartották meg az ünnepséget, amelyen Magyarország kormányzóját nemes Csataji Csatay Lajos vezérezredes, honvédelmi miniszter képviselte , és helyezte el a Főméltóságú Úr koszorúját a Hősök Emlékkövén. A kormány nevében vitéz Nagylaki Rátz Jenő miniszterenökhelyettes helye­zett koszorút az emlékműre. A hősök ünnepén nemes Csataji Csatay Lajos honvédelmi miniszter rádióbeszédet mondott, amelyben méltatta azokat a hősöket, akik életüket adták a hazáért. „Újból harcol a magyar és nemzeti becsületünkhöz híven új hősök születnek, új magyar hősök, akik életükkel és vérükkel váltják meg nemzetünk új évezredes létét” — mondotta rádióbeszédében egyebek között a honvédelmi miniszter. 1 *­­ (Szécsy és MFI felvételei) A hősök emlékünnepe A Világlapban megjelent képek és cikkek utánnyomása tilos Kormányzó Urunk képviselője: Csatay Lajos honvédelmi miniszter megkoszorúzza a Hősök Emlékművét A honvédelmi miniszter kezet fog az első és második világháború hadiözvegyeivel József királyi herceg, Ritz Jenő miniszterelnökhelyettes és a kor­mány tagjai az ünnepségen Nemes Csataji Csatay Lajos vezérezredes, honvédelmi miniszter rádióbeszédét mondja a hősök napján

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék