Állami főgimnázium, Torda, 1917

IV. írásbeli dolgozatok a magyar nyelvből. V. osztály. 1. Baráti levél 2. Tetszésszerinti leírás. 3. Zrínyi Miklós gróf. 4. Hogyan alakul a madár szervezete a régi élethez ? 5. A szülők iránti szeretetről. 6. A testvéri szeretetről. VI. osztály. 1. A költő hivatása. 2. A Hun-magyar mondakör. 3. Csodás elem a Zrinyiászban. 4. A só szerepe a természet háztartásban. 5. Az új földesúr.­­ Az édes anya iránti szeretetről. VII. osztály. 1. Miért fontos az irodalom ismerete? 2. Gyöngyösy és költészete. 3. A reformáció és a katholikus visszahatás legkiválóbb szónokai. 4. Egy falusi nótárius budai utazása. 6 Csokonai és költészete. 5. Milyen életmódot kíván meg az egészség. Vili. osztály. I. Bánk és Petur jelleme. II. Mikben nyilvánul a háború hatásra társadalmi életünkben? III. Mi lelkesítette Petőfit mint katonaköltőt? IV A népies elem Arany költészetében. V. A korfestés Jósika és Kemény regényeiben

Next