Állami főgimnázium, Torda, 1917

VI. Könyvtárak és szertárak. Az ifjúsági könyvtár részére beszerzés ez évben nem történt szaporodott a könytár ajándékozás útján 14 drb. művel 42 K 50 fill. értékben A könytár állománya evvel együtt 2085 drb. mű 5385 K 64 fill értékben. Palczer Károly az ifjúsági könyvtár őre-A tanári könyvtár az 1917—18 tanévben gyarapodott 45 művel 307 kor. 30 fill. értékben és a folyóiratok értéke 470 kor. Egész állomány az 1917—18 tanév végén 984 mű 2231 kötet 13 604 kor. 44 fill. értékben. A könyvtár kiegészítésére kiutalt 3000 kor.-ból a könyveket csak a nagyszünidő folyamán fogjuk beszerezni Szilágyi Adolf a tanári könytár őre. A többi szertár a folyó tanévben nem gyarapodott.

Next