Állami főgimnázium, Torda, 1917

vián, Kazinczy, Kisfaludy S. Kölcsey és Berzsenyi műveiből Avarly : Naiv eposzunk. Gyöngyösi: Murányi Vénusz. Gyulai : Emlékbe­szédek. Gvadányi: Egy falusi nótárius budai utazása. Csokonay, Ráday Verseghy, Bacsányi, Dajka, Baróti, Virág Rajnis műveiből. Kármán : Fanny hagyományai. Bessenyei: Lais Kisfaludy S. Regéi. Csokonai: Dorottya. Katona : Bánk­ bán Latin nyelv. Sallustiusból­: 1, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12—15, 24­5, 27, 31, 35, 41 — 2, 64 — 5, 85, 111-13 capatok. Vergilius­­ból: VI. 41-155, 265—330; 400-75; 752-901; VII. 35-105. Görög nyelv. Az Odysseiaból : I. 1—250, VI. 1—333, XI. 385—640 és XIV. 1 —109. Herodotosból : Az iró eljárásmódja. Kroisos és Solon. A perzsák vallása. Egyptomi szokások. A baby­­loniak földje és népe Amasis és Polykrates. Skytha szokások. Német nyelv. Die germ. Sprache. Einleitung der deutschen Literaturgeschichte Heidnische Zeit. Althochdeutsche Zeit. Mittel­hochdeutsche Zeit. Die erste Blüte der deutschen Dichtung. Sze­melvények Lessing műveiből. Messiás I. éneke. Schicksal und Anteil. Hermann. Mutter und Sohn, Dorothea. Vili. osztály. Magyar nyelv. Szemelvények Kisfaludy, Katona, Vörösmarty, a klasszikus eposz irók, Széchenyi, Petőfi, Tompa, Arany, Szig­ligeti, Eötvös, Kemény, Kossuth műveiből. Gyulai: Vörösmarty életrajza. Beöthy: Jókai emlékezete Fenti irók és költők nevezete­sebb művei. Szigligeti: Szökött katona. Madách : Ember tragédiá­jából , Tóth, Gyulai, Jókai, Deák, Mikszáth műveiből szemelvé­nyek. Eötvös, Karthausi, Falu jegyzője. Kemény, Jókai, Mikszáth legnevezetesebb művei. Madách : Ember tragédiája. Latin nyelv. Horatius: Lat. 1. 4. 6; Carm. II. 17, 111 29; I. 20; II. 18; I. 17; III. 13; I. 3, 24; 111. 9; II 3, 16; III. 1 ; III. 24; II. 15, 10; III. 21; III. 6, 2 ; I. 4 ; II. 14; III 23. Garm saeculare. Carm. I. 2; Epod. 7; Carm I. 1-1, I 37, IV 15, I 1 ; IV. 3; III. 30; Epist. I. 10, 4; Epod. 10; Epist. I. 1 ; Sze­­ melvények az Ars poeticából. T a c­i­t­u­s b­ó­l: Ann. I 6-1 (», XV. 38-40. Görög nyelv. Iliasból: I 1-285, 493-611; VI. 369-529 XVIII 478-616; XXII. 355-515; XXIV. 468-570. Platóból : Apo­logia I-VIII. XIV-XVI, XXXIII. Kriton MIL XI-XIV, XVII Német nyelv. Lessing, Udeland, Herder, Bürger, Schiller, Goethe műveiből szemelvények Willi Télből 1 és V. felvonás

Next