Fejér György, Vass László (szerk.): Tudományos Gyűjtemény 2. évfolyam, 1818

6. szám - Clementis. : Baradla Barlangnak bövebb Leirása. 90-95

-( yi )­ ,,Szerencsésen fel érkezvén Julius 1. napján Ongára , Puky Barátommal 5-dikben Ragályra mentünk , Ragály Gedeon Urat a' Gömör Várme­gye V. Notariussát, mint régi jó Barátunkat meg­­­látogatni , a' ki azt a' szivességet cselekedte ve­lünk , hogy maga kocsiján és költségén elvitt Ag­telekre, a hires Baradla nevű Barlangnak meg­visgálására. Ez a' Barlang fekszik Agtelek fa­luhoz egy fertály órányira, egy csupa köböl ál­ló hegynek öbliben. A' Barlang szájjá esik egy 11 2/4-ösnyi meredek kősziklának az allyán, mely kőszikla fölétől fogva az allyáig úgy áll, mint az egyenes Kő-­fal, és magasságát lehet két annyi­nak gondolni mint a' Veres Torony *) Rémítő dolog még csak felnézni is a' tetejére, mellyen a* látás a' Felhőkkel látszik határozódni. Az al­lyán lévő lyukba gugyorodva kell bemenni, és ez az alacsony, de széles torkolat, mint egy fél fertály óráig tart, a­ mikor az Ember a' valósá­gos Barlangba bejut, melynek boltozatijához ké­pest a­ Nagy Templom magassága és tagos­­­sága nem is hasonlítható. A' kövek úgy csünge­nek alá az ember feje felett, mint ha mindjárt nyakába szakadnának ; a' hang rémítő módon zeng e' tagos öbölben. Lőttünk egynehányat, és a' legszörnyűbb menydörgés kicsiny vólt a' pus­ka ropogásához. Fáklyákkal vezettek két vezető­ink, kik egyedül az Utazók' bevezetéséből élnek. Fáklyát négy öllel vittünk­ bé, mert ha ebből a' Vándorló kifogyna, soha a' Barlangból, melynek még végét senki öszve nem járta, ki nem jöhető­ne. Aga al lyuknak sok van, mi délig edgyet , délután másikat jártunk­ bé, a' többire nem ér* 1 f( #) Debreczenben­ Tűzre vigyázó Torony. »*) Debreczenyi Templomot érti, mivel ott l?djön?ili irja eseg Levelet-

Next