Fejér György, Vass László (szerk.): Tudományos Gyűjtemény 2. évfolyam, 1818

6. szám - Clementis. : Baradla Barlangnak bövebb Leirása. 90-95

94 gyebet. Tovább fél óránál mentünk hol lejtőre hol hágóra a' legdarabosabb és legmeredekebb köszirtokon, midőn egy mély lyukba érvén , a' hol már közzülünk a' legbátrabbnak , és a' leg­erősebbnek is a' patientiája kivolt fáradva, fel­mutattja vezetőnk a' Ragály Ur kalapját, és akkor nézünk fel,­­ hát fejünk felett 10, vagy 12 öl­nyire fog az a' kőszikla, a' melyről a' kalap a' vezetőnk'kötődéséből ide leesett. El kellett borzad­nunk , látván, hol voltunk és hol vagyunk. Vissza­tértünk után a' patakhoz bujdostunk, a' hol elmara­dott fáklyáinkat ruháinkat's eleségünket hagytuk. Megmostuk a'szép vízbenn elsárzott és elmetszett kezeinket, 's ki egy ködarabra, ki másikra leül­vén , rehegve elöl kértük az Inasoktúl Ragalyrúl hozott Provisionkat. Gyertyákat raggadtunk már itt' a' kőoszlopokra, ittunk jó Barátunk egésségéért, 's az ármádiákat is magába béfogható boltozatbann dupla lövéseket tétettünk. A' levegő-égnek tiszta csendes és kövér vólta , fáradozásunkkal eggyütt farkasi appetitust csináltak bennünk. Egy pipa dohányt kiszíván útnak készültünk ismét, és a' Barlang másik ágába indúltunk, a' hol 3 órányi földön többnyire mindenütt' a' patak partján mentünk egyenes és tér úton, a­ legpompásabb, magasabb, és szélesebb boltozatt alatt, melybenn a­ legderekabb falu is meg­fért volna mindenes­tül. Néhol félre csaptunk valami szép kőszikla ol­dalára, vagy valamely jeles dolognak megnézé­sére. Illyen vólt a' többek között egy jókora kő­sziklán álló oszlop, mellyet ha egy kővel ütöt­tünk, harang módjára kongott. Találtunk ugyan illyen zengő követ sokat, de ez nagy és hangos voltára nézve a' többeket sokkal felyűl haladta. Végre sok mászkálásunk után­ egy szoros lyukhoz értünk, a' mellyen mint valami keményen grá­dics és fogódszó nélkül majd 6 ölnyire kellett be-

Next