Fejér György, Vass László (szerk.): Tudományos Gyűjtemény 2. évfolyam, 1818

8. szám - -- : Új Könyvek. 146

VIII. kötet' Foglalattya. I. Értekezések: 1) A' védelmeztetett Nemes Székely Nemzet. 3 lap. 2) Drágffy Jánosnak 1526. eszt.ben Mohácsi Táborból kelt utolsó rendelése. 24 lap. 3) Elmélkedés a' Philosophiáról és annak hasznáról. 32 lap. 4) A' magyar nyelv* fő törvényjelző . 39 lap. 5) Kis Kún Kerületnek 1865-ik 's­a' t. Statistikai esméretei. 70 lap. 6) Hogyan kell a' Magyar Olvasó Publicumot nevelni. 85 lap. 7) Az Erdélyi Szászok — Gubernátor Báró Bruckenthal Sá­muelnek Bibliothekája. Képek gyüjteménye. 91 lap. II. li i t c r a t­u­ r­a. A) Hazai L­iteratur­a/ / Köny­vvisgáltatás: 1) Ungarns Industrie und Commerz von Gregor von Berze­viczy 's a' t. U2 1. B) Külföldi Literatur a. 1) NI. Tud­. Andre Christ. Káról által Prágában készülendő gazdaságbeli Újságot T. Hazánkfiai múlt esztendőben kö­vetkező Munkájikkal mozdították elő. női lap. III. Tudománybéli Jelentések. Javallat Utazásra oktató Colleguium feli31. 122 lap. 2) A) Találmányok. 131 lap. 3) Változások . Előléptetések , és megtiszteltetések. 1­61 lap. 4) Megholt Tudósok és írók. 135 lap. 5) A* megholt Csokonai Vitéz Mihály az élő Kölcsey Ferenci­nek'. 13­1 lap, 6) A­ Magyarok Moldovában. 144 lap,­­1) Új Könyvek, 146. lap.

Next