Fejér György, Vass László (szerk.): Tudományos Gyűjtemény 2. évfolyam, 1818

3. szám - Kisfaludy Sándor : Ö Cs. K. Felsége Születése napjának Ünnepeltetése a' Keszthelyi Helikonáltal 1818. Feb. 12-kén. [benne:] Kisfaludy Sándor: Óda Tolnai Gróf Festetics Györgyhez. 113-118

—( 113 ) — HI. Tudománybeli Jelentések. 1. Ő Cs. K. Felsége születése napjának Ünnepeltetése a' Keszthelyi Heli­kon által 1818. Feb. 12-kén* Ezen esztendőben, F. Királyunknak születése napján , a* tavalyihoz hasonló mód szerint megtartatott a' Keszthelyi He­likon , mellyet nagy-lelkü Intézője különösen az által tett je­lessé, hogy némeily nemzeti kultúránkat elöm­ozdi­ló Hazánk­fijainak pénzbéli jutalmat (800 ftokat) ajándékozott , — és hogy Kazinczy Ferencznek , Literatúránk­ ezen elcsüggedhe­tetlen szorgalmnú, munkás, jeles Veteránussának , és Csokonai Vitéz Mihálynak, ezen némelly eredeti nemzeti darabjairól méltán híres és korán elhalt. Poétánknak tiszteletekre és em­lékezetekre , ugyan a* tavalyi mód szerint , élő fák ültet­­tettek, *­ és Királyhoz való szeretetet * tiszteletet emlegette, és olly dologról szóllott, melly azt „• Tud. Gy. III. K. 1818, a' Keszthelyi Helikon a' Tudomá­s egy valóságos virágzó e' vidéken, a' vendéges­­ ­ *) A' tavalyi Keszthelyi Helikonról a' tavalyi Tudományos Gyűjteményben előforduló Tudósíttást a' Német Recen­sens úgy ítélte meg mint egy politikai lokozásnak leirá­sát­ (Politische Schmausereg­­ lásd a' tavalyi német hazai leveleket.) holott az egész tudósittásnak szinte minden sora többnyire a' Hazához kedést a' tudósíttó csak úgy hozá elő, mint az újságok egy itt, vagy amott tartott lakozást előhozni szoktak, mellyben ennek, vagy amannak egy Uralkodó Felségnek egességéért és hossszú életéért éllyen poharak, emel­­tettek, előmozdi­tya ! — holott nyokcnak és szép mesterségeknek szép tavaszi napját tüntetvén fel .

Next