Fejér György, Vass László (szerk.): Tudományos Gyűjtemény 2. évfolyam, 1818

3. szám - Y. : Magyar Ország' Statistikai esmértetésére szolgáló Jegyzetek. 82-94

­( 93 )-8) Adony, mvs Fejér vmben : 2314 Kat. 280 Gör. 6 Ref. (1) Duna-Pentele, hely. Fejér vmben: 1745 Kat. 312 Gör. 4 Ref. 21 Zsid. 10) Per­kát­a, hely. Fejér vmben: 2518 Kat. 12 Gör. 8 Zs. 11) Bicske, mvs Fejér vmben­: 1147 Kat. 1965 Ref. 12 Ev. 6 Zs. 12) Ettyek, hely. Fejér vmben : 1361 Kat. 270 Ref. 4 Ev. 14 Zsid. 13) Páty, hely. Pilis vmben : 103 Kat. 1821 Ref. 12 Zsid. 14) Zsámbék, mvs Pilis vmben: 2730 Kat. 4 Ref. 4 Ev. 423 Zsid. 15) Érd, mvs Fejér vmben: 2352 Kat. 1 Gör. 4 Ref. 4 Ev. 22 Zsid. 16) Ercsi, mvs Fejér vmben: 278 Kat. 8 Gör. 15 Ref. 3 Ev. 10 Zs. 17) Promontorium, hely. Pilis vmben: 1956 Kat. 1 Ref. 6 Ev. 18) Ráczkeve, mvs. Pilis vmben: 2550 Kat. 284 Gör. 1255 Ref. 2 Ev. 19) Budakesz, hely. Pilis vmben: 2160 Kat. 20) Bogdány, hely. Pilis, vmben: 2060 Kat. 192 Ref. 6 Zs. 21) Pomáz, hely. Pilis vmben: 372 Kat. 1710 Ref. 10 Ev. 8 Zsid. 22) Tóthfalu, hely. Pilis vmben: 372 Kat. 1710 Ref. 10 Ev. 8 Zsi. Ezek szerént vannak Szék. Fejérvári megyé­ben 22 népesebb helységek, é s 7 valóságos Ka­nonokságok , 6. tiszteletbeli Kanonokságok , 8. tiszt. Apáturságok, 5 tiszt. Prépostságok, 1 fő Esperestségek, 10 Al - Esperestségek , 77 Plébá­niák, 4 helybeli Káplánságok, 39 más Káplánsá­gok, 152 Papok, 23 Kis-Papok, 3 Klastromok.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék