Thaisz András (szerk.): Tudományos Gyűjtemény 4. évfolyam, 1820

12. szám - Sebestyén Gábor : A' Magyarok', Vezeték' Nevei. 87-99

—( 08 ) — Olasz, Orosz , Oroszi , Palótz , Persa, Polák, Pogány, Rátz, Szász, Székely, Szeretsen , Szi­lágyi, Talián , Tatár, Tóth, Török, Tseh, Tzi­gány , Zsidó. , t) A' Vármegyéktől, Városoktól, Helységektől 's birtokoktól: Atsádi , Bihari, Debretzeni, Egri, Fehérvári, Gömöri , Gyulai, Hevesi, Ibrányi, Kassai, Liptai, Maró­thi, Nánási , Nyitrai, Oltsai , Orsi, Pápai, Ro­hontzi , Somogyi Szepesi , Tajnai , Tsanádi, Czeglédi , Ungi, Ürményi, Zombori, Jókai, Vá­radi, — és még számtalanok , úgy hogy kevés Helység van, kivált a'régiebbek közzül, mellyről valaki nem neveztetne , vagy mint birtokáról, vagy mint születése — vagy pedig mint lakhelyé­ről. Kérdésbe lehetne tenni, hogy valyon az em­berek neveztettek e el ezektől , vagy ezek és a' Vezeték nevekhez hasonló Helységek az emberek­től . Ugy látszik, hogy kölcsönösen, egyik a' másiktól. E' végre a' kinek ideje 's kedve volna e' tárgyat bővebben kidolgozni, nagy világosságot nyújtana , ha azon mint egy másfél ezer Magyar nevezetű 's jelentésís Városokat , Helységeket 's Pusztákat, mellyek Országunkban találtatnak, illy' fo­rmán öszve szedegetné mint én a' fentebbi Vezeték neveket , mellyek között nintsen egy is ollyan név, mellyröl Országunknak egyik vagy másik részében valaki nem neveztetne. A' Városok* 's Faluk' nevei között mintegy 140. falva, 123. háza, és 143. fa végezető Helységek vagynak. Különös az, hogy a' fa végezet, mint Asszonyfa, Mihályfa 's a' t. leginkább Vas, Szala és Baranya Vármegyékben találtatik. Vasban ugyan is van mintegy 44, Szalában 33, Baranyában 24 , de van Po­sonyban is 13, Somogyban 3, Sopronban­­5, Veszprémben 3, Győrben 3, Tolnában 2, Bi­harban pedig és Ungvárban 3 Sárosban , Abauj­' *

Next