Thaisz András (szerk.): Tudományos Gyűjtemény 4. évfolyam, 1820

12. szám - A' Redactor és a' Kiadó : Nyilvános Köszönet. 126-127

—C 126 )— i­* Nyilvános Köszönet. A' Tudományos Gyűjteménynek előmenetelét Hazánk' több nemes lelkű fiainak köszönhetjük; de azt nevezetesen az 1820-dik esztendőben mozdították elő ezen T. T. Urak . Fö T. Jtornyik János, Veszprémi Kanonok. Fő T. S­z. m­o­d­i­t­s János, Veszprémi Kanonok. Fő T. Hol­os­váry Sándor, Veszprémi Kanonok. Fő T. Kis Ferentz, Veszprémi Kan­onok. Ittek­. Felső Pataki Kenderessy Mihály, Erdélyi Kormányszéki Tanátsos. Tek. Kis-Dobronyi Isaak Sámuel, T. Ns. Szathm­ár Vármegye Első Al­ ispánja. Tek. Kis-Jó­kai udva­r­no­ky Lajos, a­ IV. M. Kir. Ma­gyar és Erdélyi Cancellárianál Agens Kétsben. Tek. Pacséri Császár Sándor, T, Ns. Temes Várm. Fö Nótáriussá , és­­Tek. Cserneki és Tar­ke­vi Desseffy Antal, T, Ns. Temes Várm. Fö Szolgabirája. Nagy tiszteletű Bittnitz Lajos, Szombathelyi Prof. N­agy tiszteletű Farkas Jósef, Theologianak Prof Pétsett, J­ nagy tiszteletű Márton István, Theol. Professora Nagy-Váradon. Tek. Mihálkovics Jósef, T. Ks. Kún 's Jász kerületek Fő Jegyzője. Tek. Forgó György, T. Ns. Pest Várm. Physicusa és Nógrádnak Tábla-birája. Tek. Perezsényi Nagy László, T. Ns. Arad Várm. Szolgabirája. Tek. Ivánszky Antal, a* Magyar Nyelv 's Literatura' Pro­fessora Egerben. Tek. Peterka Jósef, T. Ns. Kunságnak Fő Orvosa. Tek. Bánai István, Phil. Doctor és a' Törvények' Dire­ctora a' Kolosvári Kir. Lyceumbak­. Tek. Horváth Jósef Elek, több Ts. Familiák Fiskálisa Szombathelyen. Tek. Gy­u­ri­k­o­v­i­ts Gy­ö­r­g­y , Szab. Kir. Posony Városa­ Senators.

Next