Thaisz András (szerk.): Tudományos Gyűjtemény 5. évfolyam, 1821

2. szám - Mednyánszky Alajos. Báró : Ghymes Várának le-irása. 36-46

40 )­meg, mellynek jobb oldalán széles és mesterséges fjrádutsok , a' felső szobákba vezetnek. Hogy ezek is az emlitett Forgáts Pálnak munkája, egy már­vány kőnek felírásából tanuljuk meg, melly így szól: PAVLVS OVINTVS E COMITIBVS FORGACH EPISCOPVS VARADIEN. A VITAE ARCIS GVMES EX INTEGRO DOMINVS SC A LAS HOC IN TRACTV ET MEDIAS CONC­AMERATIONES A TVRGICA. INGENERATIONE DESOLAT­AS, MELIVS RESTITVIT ANNO POST XTVM JVBILAEO M.DCC.L. ARCIS GYMES CONDITAE SAEC. QVINTO. Felérkezvén a' grádits tetejére mindjárt bé­jörü­nk a' nagy Palotába, hol könnyen 200 300 Ember elférhet , és egy nagy vendéglésnek kíván- *­tató minden készület találkozik. Itt is , de főkép­pen a' néhány mellette lévő szobákban a' képek, mellyek a' régi Forgátsokat többnyire Pánczélos öltözetben adják elő, és a' régi formájú székek és asztalok elég mulatságot szerezhetnek. A' ki­nek pedig jó szeme vagyon, valahogy ne mulassa el az ablakokból a' nyílt térségre ki nézni, mert számtalan helységek , hegyek , völgyek , erdők , folyói­ és mezők terülnek el előtte ; mind ezeken keresztül repül tekintete, és tsak a' felhők le­ereszkedő kárpitjába éri el gyönyörűsége végét. Ha más nem, már tsak ez a' szemlélés is, az ide jövetel fáradságát bőven megjutalmazza. •­ Nehe­zen vévén búcsút ettől , kilépünk újjonnan eggy kis Udvarba, mely ezen alsó és a' felső vár kö­zött helyheztetődik, úgy hogy a' két Épületnek semmi öszve füszszése nincsen , sőt felvonatván az

Next