Thaisz András (szerk.): Tudományos Gyűjtemény 7. évfolyam, 1823

Et Tudományos Gyöjteményben közöltetnek: I. Ostó eredetű­ rövid» '3 tudó« Értekesétek, mel­­lyek Magyar ország' physikai, geographiai, természet - his­toriai, történetbeli 's polgári állapotjának bővebb 'a bi­zonyosabb esmértetésére, a' magyar nyelvnek keletére, tu­lajdonságainak fejtegetésére, írása módjának meghatározta­tására szolgálnak; mindennemű természeti, históriai, philos­­ophiai , mathematicai (mennyiség tudomány) , erkölcsi tudo­mányokat terjesztenek, gyarapítanak , h a tökélletesítenek ; a* szép's kézi mesterségeket, gazdálkodást, kereskedést tár­gyazák , közlik, 's elő mozdítják; a helyes, és okos neve­lést intézik ! Hazánkbéli és külföldi derék Férfiaknak '» Aszszonyoknak elet' leírásit magokban foglalják; XL A' Magyar országban kijött, vagy akarhol, de Magyar or­sz­ágot érdeklő, vagy Magyarok által íratott újabb könyvek­nek, 's műveknek esmértetései és visgálatai, 's a' külföldiek' visgálatainak kivonásai is, a' mennyire ezek a'Tudományok* *s Mesterségek' előmenetelét, 's ezzel a' köz hasznot, és az elmének tökélletesedését eszközlik . III. Tudománybeli Jelentések, megczámolások 's igazitások, eredeti okleveleknek kivonásaik, jutalom -­tételek , jutalmaz­tatások , találmányok, intézetek, előléptetések 's megtisz­teltetések, kihalt tudósok' és írók emlékezetek, régiségek, jelesség­ek, tudománybeli kérdések, kérelmek ,új művek , új könyvek­­a t, félék erált.

Next