Thaisz András (szerk.): Tudományos Gyűjtemény 8. évfolyam, 1824

1. szám - A' Redactio és a' Kiadó. : Az 1823-ik Esztendei Tudományos Gyűjtemény XII. Köteteinek áltnézése 's foglalatja, az azokban elő adott tárgyaknak rende szerint. 96-117

—( 108 ) — böl írnak. Mindazonáltal sok jelest és szépet fog­lal magában , 's esztendőnként 12 ívet jó olvasni valót ad. Azon T­. Uraknak 's Asszonyoknak, a' kik a* Tudományos Gyűjtemény előmozdításában hazai buzgóságtól vezéreltetvén részt vettek, 's azt be­tses munkájik által gyarapították , neveik betű rendszerint háládatosságunknak jeléül ezennel kö­zöltetnek az Olvasó Közönséggel: Ágoston János, Asvay (Jókai) Ferencz , Ba­chich Kristóf, Balla Károly, Balogh (Almási) Pál, Balogh (Almási) Sámuel , Balajthy Jósef, Bartalos Jósef, Bitnicz Lajos, Bogma (Nebojszai) János, Bossányi (N. Bossáni) András, Botzko Károly, Bresztyenszky (Bresztyeni ) Albert, Cziráki (Gróf Dienesfalvai) Antal , Csaprovics János, Csutak János, Dugnicsán János, Dulházy Mihály, Édes Gergely, Ertsei Jósef, Egyed Antal, Endrédy Já­nos , Fabriczy Sámuel , Fatovits István, Fárnek Dávid, Fejér György, Filóczy Pál, Gaál György, Gáty Károly, Garzó Mihály, Gáspáry Ferencz, Gecse Dániel, Guzsuics Izidor, Gyurikovics György, Haliczky Antal, Halupka Pál, Hatos László, He­tyei János, Holéczy Mihály, Hornyik Jósef, Hor­váth Endre, Horváth János, Hrabovszky György, Jakab Mihály, J­aniss János, Jankó János, Illés (Edvi) Pál, Kánya Pál, Katona Jósef, Király (Szathmári) Antal, Kiss Hadnagy, Kiss Jósef, Kiss (Nagy Apáthi) Sámuel, Kmeth Dániel, Kol­már Jósef, Kovácsóczy Sámuel , Kovátsóczy Ádám, Ko­váts Sámuel, Köszeghy Antal, Lassú István, Len­gyel Miklós , Madarassy (Mező Madarassi) Ferencz, Makári, Illári Pál, Mihálkovics Jósef, Mun­kácsy János, Nagy (Beregszászi) Pál, Nagy (Pe­recsenyi) László, Nagy (Alsó Szopori) Pál, Nagy István, Németh Jósef, Németh (Nyéki) Sándor, Obernyik László, Patmbány János, Péterffy Lászó

Next