Thaisz András (szerk.): Tudományos Gyűjtemény 9. évfolyam, 1825

1. szám - /Kis Károly/ : A' Lengyel Literatúrát érdeklő Tárgyak. A' Nemzeti felvilágosodás. 120-128

—1­120 )— 's Matheseos Professora. T. Cseremiszky Miklós, Bölcselkedés' Doctora, 's az ifjú Gróf Erdődy György nevelője. T. Gyurikovits György , T. N. Po­sony Ügye'Tábla Bírája, és Sz. K. Posony Városa' Senatora. Ns. Mótsy Elek, Cs. K. Posta Expedi­tor T. Beregszászi Nagy Pál, Bölcselkedés' Do­ctora , a' Göttingai H. Tudom. Társaság', 's több más Társaságok' érdemes Tagja, T. N. Beregh , Szathmár, Pest, Ugotsa Egyék Tábla Bírája. T. Peterka Jó­sef, T. N. Kunság Fő Orvosa, és a' Pesti Orvosi Karnak tagja. Nagyon Tisztelendő Szeder Fábián, Sz. Benedek szerzet' Áldozó Pap­ja, és a' Rév-Komáromi K. Gymnasium' Directo­ra. Ts. Nebojszai Bogma István , T. N. Temes Vgye Tábla Bírája és Számvevője. T. Vitkovits Mihály több T. N. Házak' Tabularis Ügyésze és Directora. T. Szirmai Szirmay György , T. N. Szathmár Vgye Szolga Bírája. N. T. Márton Ist­ván , az Egyházi Történetek' és Törvényszék' Pro­fessora a' Püspöki Oskolában N. Váradon. Ns. Dusházy Mihály, Gróf Dessewffy Jó­sef' Könyv-Tár-őrzője. T. Ivánszky Antal, az Egri Kir. Ly­ceumban a' Magyar Nyelv' és Literatúra' Tanítója. A' Redactio és a' Kiadó. B) Külföldi Literatúra. A' Lengyel Literatúrat érdeklő Tárgyak. A' Nemzeti felvilágosodás. 1008-ik Év körül Ghrobry Boleslaw Király hozta be legelöbbször a' szerzetes papokat, ne­vezetesen a' Benediktinusokat Német­országból. Ezek voltak az oskolai tanításnak első plántálói, ámbár a' valóságos tárgy még ezzel el nem élő­dött, mivel a' tanítás' gyümölcse csupán a­ 14-ik

Next