Thaisz András (szerk.): Tudományos Gyűjtemény 10. évfolyam, 1826

1. szám - Verbegyi : Magyaroktól német nyelven, vagy más külföldiektől írtt, 's hazánkat illető Könyvek. 93-97

ra. T. Szírmai Szirmay György, T. N. Szathmár Ügye'-Szolgabirája. N.T. Márton István , az Egy­házi Történetek és Törvényszék' Professora a* Püspöki Oskolában N. Váradon. Ns. Dulházy Mi­hály , Gróf Dessewffy Jó­sef Könyv-Tár - Őrzője, és a' Felső Magyar Országi­ Minerva Redactora. T. Ivánszky Antal, az Egri Kir. Lyceumban a' Magyar Nyelv' és Literatúra' Tanítója. A' Redactió és a' Kiadó. B. Külföldi Literatúra.­ ­) Magyaroktól német nyelven, vagy más kül­földiektől írtt, 's hazánkat illető könyvek. I. Anfangsgründe der Naturlehre in ihrer An­wendung auf forstliche und forst- technologische Gegenstaende für angehende Forstmaenner, Oeko­nomen, nnd Cameralisten. Von Franz Höss, or­dentl. und öffentl. Professor der Forst-Naturkun­de, an der k.k. Forst • Lehranstalt zu Mariabrunn naechst Wien, Mitgliede mehrerer gelehrten Ge­sellschaften. Wien 1825. Nagy tudománnyal irtt munka. II. Originelle Fabeln­e und Aphorismen des Andreas Fáy. Aus dem Ungrischen übersetzt von Leopold Petz. Wien 1825. (1­ter Band). —Ennek előképe, és c­ím­lapja, valamint a­ nyomtatás is, hasonló a­ Magyaréhoz. Néme­ly szók, me­lyeket a' Fordító Úr nem látszik esmerni, helytelenül fordíttattak. III. Über die Baeder in Klein Pistyán oder Pöstyén auch Piestjan im Neutrauer Comitate Un­garns von Eman. Wolfg. Wallich. M, Dr, mit ei­nem neuen topographiscen Plane. Wien , bey Arm­bruster.— Foglalat: l) Előszó. 2) Ezen ferdö története. 5) Geognostico - topographiai észre­vév

Next