Thaisz András (szerk.): Tudományos Gyűjtemény 10. évfolyam, 1826

12. szám - -- : A' T.T. Előfizetők nevei. 132-160

— C 157 ) Szent-Ivány (Szent-Iványi) Károly, Táblabíró, Sajó-Gömörben. Sziber István, Szombathelyi Egyházi Megyebeli Pap,­­ és nyugalomra lépett Plébános. Szigeti Deák Oskolák' Marmarosban. Szigethy György, emeritus Nevelő, Bécsben. Szilágyi Ferentz, a' Kolosvári Ref. Collég. Professora. Szilágyi (Székely-Földvári) András, Szilágyi Jó­sef, a' Szécsi Szigethi Urad. Számtartója. Szily (Nagy Szigethi) Jó­sef, Cs. K. Udv. Tan. és a' N. Mélt. Hétszemélyes Tábla Assessora. Szirmay (Szirmai) Lajos, több Ns. Egyék első rendű Táblabírája. Szirmay (Szirmai) György, Szathmár Ügyei Első Al­Szolgabiró. Szluha (Verbói) Ferentz, Szabad K. Szeged Városa Al-Jegyzője. Szombathelyi Kit. Lyceumbeli Magyar Ifjúság. Szombathelyi T. Növendék Papság Könyvtára. Szontagh (Zabari) Sámuel, több Ügyék Táblabírája, és Ts. Gömör Kis-Hontal t. e. Vármegyék­ Házi-Adó Fő Bevevője. Szeőke (Óvári) Lajos, Marmaros Vgyei Táblabíró. Szögyényi (Magyar Szögyényi) Ferentz, Zemplén Vgyei Al-Ispán. Szőke János , Mélykúti Plébános. Sztánkovits János, Uradalmi Tisztartó Somodoron. Sztánkovits Ignátz, a' Görög nem egyesült Oskolák Fundusait Igazgató Deput. Asse­ssora , és Szabad Kir. Pest Városa Vál. Polgárja. Sztankovánszky Imre, Tolna Várm. Hites Aljegyző. Sztrokai (Nemescsói) Antal, Győr Ügyei Táblab. és több Ns. Famíliák Fiskálisa Pesten. Szík­y István , több Egyék Táblab. Szüts Jó­sef, a­ Kegyes Oskolák Szerzetebeli Áldozó Pap, Bölcselkedés Doctora, és Tanítója, Szegeden. Szütsy Ferentz, Czinkolai Kasznár. T. Takáts Éva, Karáts Ferentz hitvese Takáts (Özvegy) Jó­sefné, született Ray Esther Asz­szonyság. Takáts Mihály, Cziráki Plébános. Takáts (Kis Jókai)­­Sigmond, Posony Ügyei Ál-Adó­szedő és Táblak.

Next