Thaisz András (szerk.): Tudományos Gyűjtemény 10. évfolyam, 1826

1. szám - A' Redactió és a' Kiadó : Az 1825-dik esztendei Tudományos Gyűjtemény XII. köteteinek áltnézése 's foglalatja, az azokban előadott tárgyaknak rendje szerint. 80-93

—( 91 )­ de vagynak ollyan veszteségek is, a' mellyek a' Hazára, 's Literatúrájára nézve kipótolhatatlanok. A' Tudományos Gyűjtemény még élő pártfogóji­nak betses sora örök emlékezetnek okáért itt kö­vetkezik : A' N. T. Catholicus Clerus. Méltóságos Gróf Tolnai Festetics László , Császári Királyi Kamarás. Méltóságos Felső Szálláspataki Kende­ressy Ferentz , Erdélyi Fő Biztossági Számvevő. Tettes Domjánszeghi Damján Jó­sef, Kir. Udvar­nok. Nagyságos Újvári Désy Mihály, Tettes Ns. , Zabolcs Vármegye" Első Al-Ispánja. Nagys. Kis Dobronyi Isaak Sámuel, Cs. Kir. Tanátsos, és Ts. Ns. Szathmár Vármegye' Első Al- Ispánja. Ts. Kis Jókai Udvarnoki Lajos, a' Nagy Méltó­ságú Magyar és Erdélyi Cancellarián , úgy nem külömben Palatinalis Agens, és Ts. Ns. Posony Vgye' Táblabírája. T. T. Baritz János Orvos Doctor és Professor Nagy Enyeden. T. T. Mihál­kovits Jó­sef, T. N. Jász és két Kún kerületek' Fő Jegyzője. Ts. Bonyhádi Pertzel Sándor, több Ts. Ns. Ügyék' Táblabírája. N. T. Bitnitz Lajos, Szombathelyi Megye' Áldozó Papja , Böltselkedés' Doctora, 's Matheseos Professora. T. Cseremisz­ky Miklós, Böltselkedés' Doctora,'s az Ifjú Gróf Erdödy György' Nevelője. T. Gyurikovis György, T. N. Po'sony Vármegye' Táblabírája, és Sz. K. Po­sony Városa' Senátora. Ns. Mótsy Elek , Cs. K. Pósta Expeditor. T. Beregszászi Nagy Pál, Bölcselkedés' Doctora , a' Göttingai K. Tudom. Társaság', 's több más Társaságok' érdemes Tag­ja . T. N. Beregh , Szathmár, Pest, Ugotsa Vár­megyék' Táblabírája. Nagyon Tisztelendö Szeder Fábián, Sz. Benedek Szerzet' Áldozó Papja, és a' Rév-Komáromi Kir. Gymnasium' Directora. Ts. Nebojszai Bogma István , T. N. Temes Ügye* Táblabírája és Számvevője. T. Vitkovics Mihály, több T. N. Házak­ Tabuláris Ügyésze, és Directo-

Next