Vörösmarty Mihály (szerk.): Tudományos Gyűjtemény 13. évfolyam, 1829

2. szám - [Rothkrepf Gábor] : A' Muzsikának közönséges Története. Második Rész (Folytatása). 42-67

­( 25 )­' U) Régi Görögök muzsikája. Szász Mózes. Erd. Muz. , Fűz. 5) Speck János , a­ muzsikának mai állapot­­­áról's abbeli ízlésről Párisban. Tud. Gy. ,18­22. V. Köt. 50­1. 6) Egy ifjú gondolatjai a* Muzsikáról. Fel. Magy. Min. 1825. 1) A' Muzsikáról közönségesen, és különö­sen a' templomb­ól emlékezik Balogh Samu. Tud. Gy. 182­5. IX. Köt. 8) Muzsika tanulása szükséges volta. Kossuth. Szép Litter. Aj. 1826. 9) Simon. Egy szót a' Klavir melletti, és éneklés köztti mozdulatról. Tud. Gy. 1827. VI. Köt. 10) Holéczi: Mozart élete. Tud. Gy. 1827. IX. Köt. Nemzeti Muzsikánkat különösen érdeklék: I.) Wallaszky: Conspectus resp. litter. per Hung. Em betses munkában régi hangmívészeinkröl leg­több tudósítást leltem. II.) Franc. Molnár: Notitia cornu Leelis. 1780( III.) Kultsár Úr Hasznos Mulatságaiban nem tsak az új nemzeti muzsika darabokat szünet nél­kül igyekszik megismertetni, mellyért a' Haza kü­lönös köszönettel tartozik neki , hanem észrevé­teleit is közlötte a' Magyar Éneklésről 's Nemzeti Muzsikáról 1 823—24 's a' t. IV.) Kruchten József a Tudom. Gyűjt. első esztendejiben több betses tudósításokat közlött hazai mivészeinkről, különösen muzsikusainkról, — leirta Fúsz János hangmivészünk életét is. Tud. Gy. 18 IQ XI—XII. Köt. — Rövideden németül értekezett a' Magyar Muzsika állapotjáról Caecilia folyó­irás 20-dik Füzetében.

Next